Sök

Ferry Terminal Turku – Tidslinjen

12/2023
Detaljplanen för Ferry Terminal Turku har vunnit laga kraft
Åbo stad tillkännagav 16.12.2023 att detaljplanen för Ferry Terminal Turku har trätt i kraft. Tack vare detta kan Åbo Hamn Ab nu fortsätta planera projektet. >>>

12/2023
Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – december 2023
Planeringen av terminalbyggnaden har pågått under besvärstiden, terminalplaneringen slutförs i januari 2024, kaj S1 planeras i detalj och planeringen slutförs i början av 2024, när planeringen av kaj S1 är klar börjar planeringen av den slutliga kajen S2. >>>

6/2023
Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023
Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår, operatörerna av konstruktionsplaneringen och elplaneringen av kajplatser har valts ut och upphandlingen av områdes- och trafikplaneringen pågår. >>>

6/2023
Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår
I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett förhandlat förfarande och upphandlingsannonsen har publicerats i Hilma 3/2023. >>>

6/2023
Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku
Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av den gemensamma terminalen för fartygstrafiken och flyttningen av passagerarspåret samt att utveckla trafikarrangemangen och verksamheten i hamnområdet. >>>

6/2023
Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023
Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår, operatörerna av konstruktionsplaneringen och elplaneringen av kajplatser har valts ut och upphandlingen av områdes- och trafikplaneringen pågår. >>>

6/2023
Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår
I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett förhandlat förfarande och upphandlingsannonsen har publicerats i Hilma 3/2023. >>>

6/2023
Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku
Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av den gemensamma terminalen för fartygstrafiken och flyttningen av passagerarspåret samt att utveckla trafikarrangemangen och verksamheten i hamnområdet. >>>

5/2023
Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong ska påbörjas
Passagerarpaviljongen som ligger längst ut på Slottsudden och som invigdes 1957 kommer nu att rivas. Byggnaden ligger i vägen för den iståndsättning av kajen som ska göras i området och byggandet av nya passagerargångar. >>>

2/2023
Åbo stadsfullmäktige bekräftade ny finansieringsmodell för Ferry Terminal Turku
Fullmäktige i Åbo ändrade sitt beslut om Ferry Terminal Turku, dvs. passagerarhamnens nya terminal med kajer, planområden och trafikförbindelser, från två år tidigare. >>>

2/2023
Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – februari 2023
Planeringen av de kajer som ingår i projektet fortsätter, trafik- och områdesplaneringen av de gemensamma planområdena har fortsatt utifrån stadens beslut om sträckningen av spåret för persontrafik, följande myndighetsärenden är under behandling/beredning >>>

2/2023
Entreprenad för rivning av tullpaviljongen
Som ett led i Ferry Terminal Turku-projektet rivs i år den gamla passagerar- och tullpaviljongen längst ute på Kanalbanken. >>>

11/2022
Planeringen av terminalbyggnaden inled
Planeringen av terminalen i projektet Ferry Terminal Turku inled. Målet är att planera en högklassig terminalbyggnad med utmärkt funktionalitet som ersätter Viking Lines och Tallink Siljas nuvarande terminalbyggnader. >>>

6/2022
Åbo tryggar Slottsuddens storprojekt med ändringar i tidsplanerna
Åbo stad ändrar tidsplanerna för utvecklingen av Slottsudden och områdets storprojekt. Investeringarna i piren i samband med passagerarterminalen skjuts fram med ett år och hyresavtalet för fältområdena som är i hamntrafikens bruk förlängs till årets 2026 slut. >>>

6/2022
Ny tågförbindelse till hamnen via Pahaniemi
Åbo stadsstyrelse beslutade 6.6.2022 i sitt principbeslut att det ska byggas ett nytt spår till hamnen. Enligt det godkända förslaget ska spåret till hamnen och den nya gemensamma terminalen gå via Pahaniemi. >>>

05/2022
Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – maj 2022
I samband med planeringen och byggandet av terminalbyggnaden pågår anbudsförfrågningar för projektledningsentreprenaderna för både de byggnadstekniska och de hustekniska arbetena.
Konkurrensutsättningen av specialplanerare för terminalbyggnaden inleds efter att arkitekten valts.
Sista inlämningsdag för entreprenadanbuden för Viking Lines pir är 25.5.2022. >>>

5/2022
Arkitekttävlingen i samband med Åbo Hamns projekt Ferry Terminal Turku är avgjord
Förslaget ORIGAMI valdes till vinnare i arkitekttävlingen som ordnades för att välja huvud- och arkitektplaneraren för Åbo Hamns nya passagerarterminal. >>>

3/2022
FTT – Konkurrensutsättningen av entreprenaden för pirbygget inleddes
Konkurrensutsättningen av byggentreprenaden för den nya piren som ska användas av Viking Line inleddes den 9 februari. I vår verksamhet följer vi lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Upphandlingen är en byggentreprenad som överskrider EU:s tröskelvärde. Vid konkurrensutsättningen tillämpas förhandlat förfarande, eftersom entreprenaden är en betydande del av FTT-projektet och upphandlingskontraktet inte kan ingås utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter i anslutning till upphandlingens art eller komplexitet. >>>

3/2022
Tre till final i Åbo Hamns arkitekttävling
Åbo Hamns arkitekttävling för planeringen av den nya passagerarterminalen har gått in i finalskedet. Av de fem förslagen har tävlingsjuryn valt tre bidrag att gå vidare i tävlingen: Aallonharja, Fokka och Origami. Arkitektbyråerna bakom de valda arbetena fortsätter att finslipa sina planer fram till första maj. Därefter offentliggörs vem som vunnit tävlingen och formgivit den gemensamma terminalen. >>>

2/2022
Åbo Hamns Ferry Terminal Turku arkitekttävling går vidare till andra uttagningen
Det första skedet i arkitekttävlingen för utformningen av Åbo Hamns nya terminalbyggnad går nu mot sitt slut. De arkitektbyråer som uttogs till tävlingen lämnade sina förslag den 11 februari och juryn sammanträdde för att ge sin första bedömning den 14 februari. >>>

12/2021
Toppdeltagarna i arkitekttävlingen
Deltagarna i arkitekttävlingen för hamnens nya passagerarterminal har blivit utvalda. Närmare tjugo planeringsgrupper anmäldes till planeringstävlingen, vilken anordnas som en offentlig upphandling. De fem kontor som blivit inbjudna att delta valdes genom att tilldela referenserna poäng. >>>

12/2021
Åbo hamns infrastruktur utvecklas inom ramen för EU projektet Ferry Port Turku
Planeringen av åtgärderna för att utveckla infrastrukturen, logistiken och säkerheten inom projektet Ferry Terminal Turku börjar på allvar med ett kickoff-möte för det anslutande delprojektet Ferry Port Turku den 15 december. I mötet deltar representanter från Wega, CINEA och Traficom. >>>

11/2021
Förslaget till platsplan för Ferry Terminal Turku-projektet godkändes
Ferry Terminal Turku -projektet tog återigen ett steg framåt när Åbo stadsbyggnadsnämnd godkände förslaget till platsplan på tisdagen, som diskuterar projektets huvudprinciper. Vid sitt möte beslutade nämnden om den ungefärliga platsen för passagerarhamnen och den preliminära maximala höjden för terminalbyggnaden. >>>

10/2021
Arkitekttävlingen för Ferry Terminal Turku inleds i mitten av oktober
Åbo hamn organiserar en arkitekttävling för att välja en designer för en ny passagerarterminal. Kanske den mest intressanta delen av Ferry Terminal -projektet är den nya passagerarterminalen, som kommer att delas av båda rederierna. Byggnaden kommer att betjäna passagerare i årtionden, och dess placering i hamnmiljön nära Åbo slott kommer att göra platsen betydande ur stadsbilden. >>>

09/2021
Ramboll CM Oy vald som projektledningskonsult för Ferry Terminal Turku
Projektlednings- och övervakningstjänsterna för Åbo hamns Ferry Terminal Turku (FTT)-projekt kommer att köpas från Ramboll CM Oy. Tjänsteavtalet undertecknades den 17 september 2021. Det viktigaste målet med FTT-projektet är att bygga en ny gemensam passagerarterminal för användning av Viking Line Abp och Tallink Silja Oy. >>>

09/2021
Ferry Terminal Turku projektet avtal om drift och återlösning av terminal undertecknade
Åbo hamns Ferry Terminal Turku -projektet fortskrider. Projektet kommer att omorganisera området och funktionerna för passagerarhamnen i Åbo och innerhamnen. Planen är att bygga en ny gemensam passagerarterminal för användning av både rederierna Tallink Silja och Viking Line. Den nya terminalen förväntas vara klar i december 2025. >>>

05/2021
Ferry Terminal projekt går vidare till Åbo stadsstyrelse
Det massiva Ferry Terminal -projektet i Åbo går vidare till beslut av stadsstyrelsen. Det föreslås för stadsstyrelsen, som sammanträder måndagen den 31 maj, att Åbo hamn kan påbörja de ekonomiska arrangemangen för projektet, som uppgår till 172 miljoner euro. >>>

06/2020
Turku och rederierna överväger tre alternativa platser för passagerarterminalen
Åbo stad, Port of Turku Ltd och rederierna Silja Line och Viking Line har börjat studera tre alternativa platser för Åbos nya passagerarterminal. Det ursprungliga gemensamma terminalprojektet som planerades för området Linnanaukko visar sig vara en för dyr lösning med tanke på de funktionella och ekonomiska målen som ska uppnås. >>>

08/2018
Ny gemensam terminal för sjötrafik öppnar upp möjligheter för utveckling av hamnområdet
Hamnområdet står inför intensiv utveckling i framtiden. Passagerar- och kryssningsverksamheten i området kommer att reformeras med positiva effekter på hamnen och betydande mervärde för turismen. De viktigaste aktörerna åtar sig att öka områdets attraktivitet med ett gemensamt intentionsbrev. Reformerna har stor betydelse för Åbos framtid. >>>