Sök

Ny gemensam terminal för sjötrafik öppnar upp möjligheter för utveckling av hamnområdet

Nyheter - 2018 - En framtidsvision för terminalområdet i Kanalbanken

Bild: Schauman Arkkitehdit Oy / Åbo stad / Port of Turku
Utkast till funktionsutveckling av Kanalbanken området

Hamnområdet står inför intensiv utveckling i framtiden. Passagerar- och kryssningsverksamheten i området kommer att reformeras med positiva effekter på hamnen och betydande mervärde för turismen. De viktigaste aktörerna åtar sig att öka områdets attraktivitet med ett gemensamt intentionsbrev. Reformerna har stor betydelse för Åbos framtid.

”Passagerar- och godstransporter är mycket viktiga för staden, och vi vill erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för företagsverksamhetens utveckling. Prioritet ges åt att förbättra hamnområdets och trafikens operativa funktioner, men alla reformer kommer att genomföras med hänsyn till miljön och de framtida bostadsområdena. Dessutom måste passagerarnas och godsets säkerhet beaktas”, säger borgmästare Minna Arve om riktlinjerna för utvecklingen.

Utvecklingsarbetet påbörjas när Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Port of Turku Ltd och staden Åbo undertecknar ett strategiskt intentionsbrev om sitt gemensamma mål att utveckla hamnområdet. Stadens utvecklingsåtgärder kring slottet och flodbädden, framtida trafikarrangemang och säkerhetsaspekter kommer att beaktas i projektet.

Motorväg av havet från Åbo till Stockholm

”Rutten Åbo–Stockholm är mycket viktig för kryssnings-, linje- och godstrafik. Rutten som skulle kunna kallas havets motorväg bär varje år nästan tre miljoner passagerare från Åbos centrum till Stockholms centrum, en internationell metropol vars mångsidiga tjänster har uppskattats av finländare i årtionden. Åbo och dess omgivning är å andra sidan en attraktiv destination för Viking Lines svenska passagerare”, säger Jan Hanses, VD för Viking Line Abp.

Herr Hanses anser också att färjorna och hamnen i Åbo är en väsentlig del av Åbo både för besökare och lokalbefolkningen.

”De är en del av Åboregionens tjänster som används flitigt av både företag och individuella kryssnings- och linjepassagerare. Rutten Åbo har också internationell betydelse, eftersom den utgör en välkänd, snabb och naturlig bro över Östersjön för både europeiska passagerare och de som kommer från utanför Europa.”

”Det är fantastiskt att vi tillsammans planerar och utvecklar passagerarhamnsverksamheten i Åbo. Jag tror att vi i samarbete med andra parter kan genomföra en ännu smidigare reseupplevelse för kryssningspassagerare, bilresenärer och gods”, säger Margus Schults, VD för Tallink Silja Oy.

”Eftersom det fascinerande området kring Aura å sträcker sig till hamnen, kommer det att gynna oss som arbetar i hamnen, liksom lokalbefolkningen och turister som besöker Åbo. Och en sådan underbar sjöstad börjar redan i hamnen. Jag är verkligen entusiastisk över denna utveckling”, tillägger Nina Honkaranta, regiondirektör för Tallink Silja.

Gemensam terminal kommer att byggas av Port of Turku

”Hamnen kommer att bygga en ny gemensam terminal i hamnområdet som både Viking Line och Tallink Silja åtar sig att använda för reguljär linjetrafik enligt sina nuvarande tidtabeller när arrangemangen har slutförts. Den gemensamma terminalen och dess verksamhet kommer att skötas av Port of Turku”, säger verkställande direktör Christian Ramberg om de kommande planerna.

”Liknande utveckling mot gemensamma terminalalternativ har förverkligats i växande stadscentra runt om i världen. Vår undersökning kommer att ge idealiskt stöd för att stärka den maritima atmosfären i stadsmiljön. Visionen för Åbos centrum identifierade också målet att förlänga stadens centrum mot havet. Det kommer att generera en ny sorts attraktion också ur färjepassagerarnas synvinkel, säger Timo Hintsanen”, stadsplaneringsdirektör för staden Åbo.

Förutom den gemensamma terminalen planeras också ett nytt flervåningsparkering i området, som kommer att skötas av Port of Turku.

Maritimt område kommer att locka företag, turister och invånare

Parternas mål är att skapa ett unikt område nära havet i passagerarhamnen där turism och godstransporter liksom affärsverksamhet och bostadshus kommer att utvecklas sida vid sida. Den starka passagerar- och kryssningsverksamheten i området kommer att utvecklas på ett sådant sätt att reformerna kommer att ha en positiv effekt på hamnen och skapa betydande mervärde för turismen.

Att förflytta sig i området kommer också att bli enklare, eftersom staden kommer att omorganisera väg- och andra trafikanslutningar. Staden kommer också att ta hand om utvärderingen av zonbehov i samband med arrangemangen och de nödvändiga ändringarna i stadsplanen och gatuplanerna.

Efter stadens styrelses beslut kommer intentionsbrevet att avslutas, och det är betydelsefullt för staden Åbo och Port of Turku Ltd. Rederiföretagen Viking Line Abp och Tallink Silja Oy har också redan förbundit sig att stödja projektet genom att förnya sin flotta och marknadsföra och driva en reguljär tjänst på rutten Åbo–Stockholm, den viktigaste förbindelsen mellan Finland och Skandinavien. Kostnaden för terminalen uppskattas till cirka 45 miljoner euro.

Planeringen och arrangemangen för områdena påbörjas omedelbart. Förutom företag inbjuds även de lokala invånarna att delta i planeringen. Den gemensamma terminalen och de nya trafikarrangemangen planeras vara klara senast vid slutet av 2024.

Ytterligare information:

Minna Arve, borgmästare, Åbo stad, +358 44 907 5210
Jan Hanses, VD, Viking Line Abp, +358 18 27 000
Margus Schults, VD, Tallink Silja Oy, +358 50 354 5867
Christian Ramberg, verkställande direktör, Port of Turku Ltd, +358 50 553 3100
Jarkko Virtanen, biträdande borgmästare, Åbo stad, +358 2 262 7222