COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Gällande avgifter i Åbo Hamn

Vi kommer inte att publicera 2022 års prislista på vår hemsida av konkurrensrättsliga skäl. Behöver du gällande prislistan, kontakta Juha Kiviniemi, tel. +358 50 5533 104, juha.kiviniemi@portofturku.fi.

Åbo Fastighetsaffärsverk bestämmer Aura ås kajavgifter. Läs mer på Åbo Stads webbsidor.

Juha Kiviniemi

kundrelationsansvarig

+358 50 5533 104