Sök

Långsiktigt miljöarbete i hamnen

Vårt miljöarbete är långsiktigt och systematiskt och bygger på praktiska åtgärder. Vi har som mål att minimera miljökonsekvenserna av verksamheten såväl på land, till sjöss som i luften. Särskild hänsyn tas, förutom till Östersjöns och Skärgårdshavets unika natur, till de krav som den närliggande och allt närmare växande bosättningen vid hamnen ställer, bland annat för att minska trafikstörningarna och styra trafiken smidigt förbi bosättningen.

Aktivt miljöarbete

Långsiktiga miljöarbetes mål är att minimera miljökonsekvenserna av vår verksamhet såväl på land, till sjöss som i luften.

Rabatterade avgifter

Vi har sporrat rederierna att ta hänsyn till miljön genom våra miljöbaserade fartygsavgifter ända sedan 2006.

Följer konsekvenserna

Vi följer upp miljökonsekvenserna av verksamheten kontinuerligt och förutsätter detsamma av våra samarbetspartner.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109