Długofalowa praca na rzecz środowiska w porcie

Prowadzimy długofalowe i systematyczne prace na rzecz ochrony środowiska, które opierają się na praktycznych działaniach. Naszym celem jest minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko lądowe, morskie i powietrzne. Oprócz ochrony wyjątkowej przyrody Morza Bałtyckiego i Archipelagowego zwracamy szczególną uwagę na wymagania obszarów mieszkalnych, które znajdują się w pobliżu portu, np. w zakresie zmniejszenia natężenia ruchu i płynnego przekierowania go obok obszarów mieszkalnych.

Prace na rzecz ochrony środowiska

Długoterminowe działania w zakresie ochrony środowiska mają na celu minimalizację wpływu naszej działalności na środowisko lądowe, morskie i powietrze.

Opłaty ulgowe

Od 2006 roku zachęcamy firmy żeglugowe do uwzględniania kwestii ochrony środowiska w swojej działalności poprzez stosowanie niższych opłat za ekologiczne statki.

Śledzenie wpływu

Stale nadzorujemy wpływ naszych działań na środowisko i wymagamy tego samego od naszych partnerów i podwykonawców.

Praca na rzecz środowiska przynosi rezultaty

Lokalizacja Portu Turku w samym sercu wrażliwego ekosystemu Morza Bałtyckiego wymaga ciągłego śledzenia wpływu działalności na środowisko i zapobiegania jej negatywnym skutkom. Poszczególne działania mające na celu poprawę stanu środowiska w porcie oraz minimalizację wpływu jego działalności na środowisko są określone w programie środowiskowym portu. Ponadto port corocznie sporządza raport środowiskowy, w którym zebrane są środki i działania podjęte w ciągu roku. Praca na rzecz ochrony środowiska oparta jest na certyfikowanym systemie środowiskowym.

Mniej emisji, większa efektywność energetyczna

Wpływ naszej działalności na środowisko jest stale nadzorowany i tego samego wymagamy od partnerów i podwykonawców. Port uwzględnia opinie różnych interesariuszy przy opracowywaniu zagadnień środowiskowych i współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami.

Ważną rzeczą w pracy na rzecz ochrony środowiska jest współpraca z innymi stronami. Razem osiągniemy znaczące rezultaty dla zachowania czystego środowiska.

Nasza długofalowa praca na rzecz ochrony środowiska przyniosła efekty. Emisje do powietrza spowodowane działalnością portową zmniejszyły się o 16% w proporcji do tonażu transportowanego w latach 2011–2018. Poprawiła się również efektywność energetyczna, ponieważ w tym samym okresie zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się aż o 24%. Nasz aktualny program środowiskowy ma na celu dalszą poprawę tych wskaźników i zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Wiąże się to z naszą decyzją o zaprzestaniu utylizacji w morzu mas ziemi pochodzących z pogłębiania.

Nawiąż kontakt

Markku Alahäme

Technical Director

+358 50 5533 109