Bezpieczeństwo jest podstawą działalności Portu

Bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania Portu. Wszystkie osoby poruszające się po porcie są odpowiedzialne za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczny teren portu pozwala na płynny transport i sprawną obsługę wszystkich operatorów. Rozwijając nasze usługi, dążymy również do poprawy ogólnego bezpieczeństwa.

Bezpieczny operator

Bezpieczeństwo jest podstawą działalności. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia współpraca podmiotów działających w porcie.

Przewidywanie działań

Przewidywanie działań zapobiegających szkodom oraz modele operacyjne zwiększające bezpieczeństwo gwarantują bezpieczne środowisko operacyjne.

Część obsługi klienta

Bezpieczeństwo jest częścią obsługi klienta. Działania związane z bezpieczeństwem mają na celu ochronę ludzi, statków i mienia, jak również środowiska.

Port koordynuje kwestie bezpieczeństwa

W Porcie Turku działa wiele różnych firm żeglugowych i logistycznych, ale będąc administrator tego obszaru, Port Turku zarządza planami bezpieczeństwa i ich koordynacją, a także współpracą z władzami w kwestiach bezpieczeństwa.

Port Turku przestrzega krajowych i międzynarodowych instrukcji bezpieczeństwa oraz systemów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnych z normą ISO 45001. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa wymaga od Portu Turku prewencji zapobiegawczej, fachowej wiedzy personelu oraz zrównoważonego rozwoju. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Port Turku szkoli zarówno swój personel, jak i personel swoich klientów i innych interesariuszy.

Międzynarodowy kodeks ISPS warunkuje procedury bezpieczeństwa

Kodeks ISPS (International Ship and Port Facility Security) to zbiór wytycznych wydanych przez Międzynarodową Organizację Morską (International Maritime Organization, IMO) działającą w ramach ONZ, które służą do zwiększenia bezpieczeństwa morskiego zarówno na statkach, jak i w portach. Procedury bezpieczeństwa Portu Turku spełniają wymagania Kodeksu ISPS. Obszar ISPS jest ogrodzony i wyposażony w telewizję przemysłową.

Więcej o Kodeksie ISPS i jego wymaganiach można przeczytać na stronie IMO.

Nawiąż kontakt

Pauliina Roti

Security Manager / Security services

+358 50 5533 123