Sök

Säkerhet är a och o i hamnen

Säkerhet är grunden för alla hamnfunktioner. Alla som rör sig i hamnen ska upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Ett säkert hamnområde möjliggör smidig transporttrafik och effektiva tjänster för alla aktörer. Samtidigt som vi utvecklar våra tjänster strävar vi efter att förbättra den övergripande säkerheten.

Säker aktör

Säkerheten är en hörnsten i vår verksamhet. Säkerheten garanteras genom samarbete mellan alla hamnaktörer.

Proaktiv veksamhet

Proaktiv riskprevention och säkerhetsökande verksamhetsmodeller garanterar en säker verksamhetsmiljö.

En del av kundservicen

Säkerheten är en del av kundservicen. Genom säkerhetsarbetet skyddas människor, fartyg och egendom samt miljön.

Hamnen svarar för skyddsplanerna

Flera olika företag i sjöfarts- och logistikbranschen verkar i Åbo hamn, men i egenskap av områdes-innehavare är det Åbo Hamn som svarar för skyddsplanerna och samordningen av dem samt för myndighetssamarbetet i fråga om säkerhet.

I Åbo hamn iakttas de nationella och internationella säkerhetsanvisningarna samt systemet för arbetsmiljö och säkerhet enligt standarden ISO 45001. Iakttagandet av säkerhetsprinciperna kräver att Åbo Hamn har en proaktiv skadebekämpning, yrkeskunnig personal och ett samhällsansvar. Åbo Hamn utbildar såväl sin egen personal som kundföretagens och olika intressentgruppers per-sonal för att uppnå en god skyddsnivå.

Den internationella ISPS-koden styr säkerhetsrutinerna

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) är ett regelverk antaget av den internationella sjöfartsorganisationen IMO som lyder under FN. Avsikten med ISPS-koden är att öka sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar. Åbo Hamns säkerhetsrutiner uppfyller kraven i ISPS-koden. ISPS-området är inhägnat och utrustat med kameraövervakning.

Läs mer om ISPS-koden och kraven i den på Traficom:s webbplats.

FRÅGA OM SÄKERHET

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123