Sök

Projektbeskrivning

Ferry Terminal Turku (FTT) är ett gemensamt projekt med Åbo Hamn, Tallink Silja och Viking Line som partners med målsättning att utveckla passagerartrafiken i Åbo. Syftet är att bygga ett nytt gemensamt passagerarterminalområde till rederiernas förfogande.

I projektet ingår

  • Konstruktion av själva terminalbyggnaden.
  • Renovering av kajplatserna som skall användas av rederierna och deras bakgrundsområden, inklusive landgångstuber, broar och utrustning för automooring, konstruktion av bilplan med transportförbindelser till gatunätverket och avlämningsområdet för kollektivtrafik.
  • Dessutom kommer det att ske en viss omstrukturering i själva lasthamnen i samband med projektet.

Projekt schema

ANSKAFFNINGPLANERINGKONSTRUKTION
Terminalbyggnad11/2021–7/202311/2023–11/2025
Kajer Viking Line11/2021–10/20226/2022–10/2023
Kajer Tallink Silja11/2021–10/202212/2023–4/2025
Strömförsörjning11/2021–4/20229/2022–1/2023
Fibernät11/2021–4/20229/2022–1/2023
Telematik Viking Line1/2022–6/20221/2023–8/2023
Telematik Tallink Silja1/2022–7/20227/2024–2/2025
Fältarbeten11/2021–1/20231/2023–10/2025

Beräknad tillverkningstid för den nya gemensamma terminalen är i slutet av 2025/början av 2026.

Den beräknade kostnaden för projektet är 172 miljoner euro.

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109