Sök

Projektbeskrivning

Ferry Terminal Turku (FTT) är ett gemensamt projekt med Åbo Hamn, Tallink Silja och Viking Line som partners med målsättning att utveckla passagerartrafiken i Åbo. Syftet är att bygga ett nytt gemensamt passagerarterminalområde till rederiernas förfogande.

I projektet ingår

  • Konstruktion av själva terminalbyggnaden.
  • Renovering av kajplatserna som skall användas av rederierna och deras bakgrundsområden, inklusive landgångstuber, broar och utrustning för automooring, konstruktion av bilplan med transportförbindelser till gatunätverket och avlämningsområdet för kollektivtrafik.
  • Dessutom kommer det att ske en viss omstrukturering i själva lasthamnen i samband med projektet.

Preliminär schema för projektet

Beräknad tillverkningstid för den nya gemensamma terminalen är i slutet av 2026/början av 2027. Schemat kommer att anges senare.

Den beräknade kostnaden för projektet är 172 miljoner euro.

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109