COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Projektbeskrivning

Ferry Terminal Turku (FTT) är ett gemensamt projekt med Åbo Hamn, Tallink Silja och Viking Line som partners med målsättning att utveckla passagerartrafiken i Åbo. Syftet är att bygga ett nytt gemensamt passagerarterminalområde till rederiernas förfogande.

I projektet ingår

  • Konstruktion av själva terminalbyggnaden.
  • Renovering av kajplatserna som skall användas av rederierna och deras bakgrundsområden, inklusive landgångstuber, broar och utrustning för automooring, konstruktion av bilplan med transportförbindelser till gatunätverket och avlämningsområdet för kollektivtrafik.
  • Dessutom kommer det att ske en viss omstrukturering i själva lasthamnen i samband med projektet.

Beräknad tillverkningstid för den nya gemensamma terminalen är i slutet av 2025/början av 2026.

Den beräknade kostnaden för projektet är 172 miljoner euro.

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109