Sök

Instruktioner för säkerhet och smidighet

För att garantera en smidig och säker verksamhet har vi tagit fram instruktioner för hamnområdena i Åbo hamn. Hamnordningen och hamnens allmänna anvisningar och guider ska iakttas i alla hamn-områden. Alla som rör sig och arbetar i området ansvarar för att instruktionerna följs. I Åbo hamn agerar vi ansvarsfullt tillsammans för att främja säkerheten. All vår verksamhet styrs av verksam-hetsmodeller som ökar säkerheten. På så sätt kan vi garantera att våra tjänster håller hög kvalitet och är pålitliga.

Smidig service

Tydliga verksamhetsmodeller gör det lätt att sköta ärenden och garanterar högklassig och pålitlig service.

Gemensam spelregler

Det är upp till alla som rör sig och arbetar i hamn området att följa instruktionerna.

Säker verksamhet

Passerkontrollen tryggar en säker verksamhet i hamnområdena. Man behöver alltid tillstånd för att röra sig i hamnområdet.