Sök
Säkerhet i hamnområdet

hamnordning i Åbo hamn

Hamnordningen kompletterar gällande lagar och förordningar, förordnanden och tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av dem samt gällande avtal. Anvisningarna i hamnordningen iakttas i de områden och farledsområden som förvaltas av Åbo Hamn Ab. Hamn- och farledsområdenas gränser har märkts ut på de kartor som bifogas hamnordningen. Hamninnehavare är Åbo Hamn Ab.