COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök
Säkerhet i hamnområdet

hamnordning i Åbo hamn

Hamnordningen kompletterar gällande lagar och förordningar, förordnanden och tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av dem samt gällande avtal. Anvisningarna i hamnordningen iakttas i de områden och farledsområden som förvaltas av Åbo Hamn Ab. Hamn- och farledsområdenas gränser har märkts ut på de kartor som bifogas hamnordningen. Hamninnehavare är Åbo Hamn Ab.