COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Terminalen

Med upphandlingen strävar man efter en modern terminalbyggnad som kan ge synergiförmåner till rederierna som använder sig av de gemensamma lokalerna. Passagerarna vill man erbjuda trivsamma och säkra kund- och transit faciliteter. Facilitetssynergi strävas till genom bla. rederiernas gemensamma vänteutrymmen och biljettförsäljningsområde. Terminalfaciliteterna bör anpassas enligt framtidens behov.

Arkitekttävling på inbjudan

Åbo Hamn Ab arrangerar en arkitekturtävling med inbjudna deltagare i två faser för att välja huvud- och arkitekturplaneraren för den nya passagerarterminalen.

Tävlingens syfte är att ersätta Tallink Siljas och Viking Lines nuvarande terminalbyggnader med en ny gemensam samterminal och planera en högklassig , funktionellt utmärkt terminalbyggnad. Ferry Terminal Turku upphandlingens målsättning är att genom nya lösningar nå kostnadsförmåner och att effektivisera den operativa fartygstrafiken.

Tidtabell för arkitekttävlingen och terminalen

Arkitekttävling

TÄVLINGSKEDETIDTABELL
Tävlingen påbörjades 10.11.2021
Tävlingsseminarium för de utvalda arkitektbyråerna14.12.2021
Fas 1. – Inlämning11.2.2021
Fas 2. – Inlämning 22.4.2022
Evaluering av tävlingsbidrag Slutet av april 2022
Val av vinnare Början av maj 2022
Kontraktperiod påbörjas Maj 2022

Planering av terminalbyggnaden

ARBETSKEDE TIDTABELL
Anbudsgivning för specialplaneringen 15.3.2022
Val av specialplanerare 2.5.2022
Planering påbörjas 1.8.2022
Detaljplaneringen lagenlig 16.12.2022
Byggnadslov 1.8.2022–30.6.2023

Konstruktion av terminalbyggnaden

ARBETSKEDE TIDTABELL
Period för arbetskontrakt 2.1.2024-30.12.2025
Implementering av den nya terminalbyggnaden 2.1.2026-27.2.2026

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109