Haku

Terminaali

Hankkeessa tähdätään nykyaikaiseen terminaalirakennukseen, jossa tiloja hyödyntävät varustamot saisivat synergiaetuja yhteiskäyttötiloista ja laivamatkustajat viihtyisät sekä turvalliset asiakas- ja kauttakulkutilat. Tilasynergiaa haetaan muun muassa varustamoiden yhteisistä odotustiloista ja lipunmyyntialueista. Terminaalitilojen tulee joustaa tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Arkkitehtikutsukilpailu

Turun Satama Oy järjestää kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun sataman uuden matkustajaterminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi.

Kilpailun tarkoituksena on Viking Linen ja Tallink Siljan nykyisten terminaalirakennusten korvaaminen uudella yhteisterminaalilla ja suunnitella korkealuokkainen, toiminnallisuuksiltaan erinomainen terminaalirakennus. Ferry Terminal Turku -hankkeen tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja laivaliikenteen toiminnallista tehostamista.

Arkkitehtikutsukilpailun ja terminaalin aikataulu

Arkkitehtikutsukilpailu

VAIHEAIKATAULU
Kilpailu käynnistyi10.11.2021
Kilpailuseminaari valituille toimistoille14.12.2021
1. vaiheen sisäänjättö11.2.2022
2. vaiheen sisäänjättö22.4.2022
Kilpailutöiden arviointihuhtikuun loppu 2022
Voittajan valintatoukokuun alku 2022
Sopimuskausi alkaatoukokuu 2022

Terminaalin suunnittelu

VAIHEAIKATAULU
Erikoissuunnittelun kilpailutus15.3.2022
Erikoissuunnittelijoiden valinta2.5.2022
Suunnittelun käynnistäminen1.8.2022
Kaava lainvoimainen16.12.2022
Rakennuslupa1.8.2022–30.6.2023

Terminaalin rakentaminen

VAIHEAIKATAULU
Urakka-aika2.1.2024-30.12.2025
Terminaalin käyttöönotto2.1.2026-27.2.2026

Erik Söderholm

toimitusjohtaja

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109