Haku

Ferry Terminal Turku – tulevaisuuden satamapalvelua

Ferry Terminal Turku -hanke uudistaa Turun matkustajasataman nykyaikaisen, nopeatahtisen, sujuvan ja turvallisen laivaliikenteen vaatimukset täyttäväksi merikeskukseksi. Mittava hanke sisältää uuden matkustajaliikenteen yhteisterminaalin lisäksi merkittäviä uudistuksia laiturirakenteisiin, kenttäalueisiin ja liikennejärjestelyihin. Matkustajaliikenteen lisäksi Ferry Terminal Turku palvelee myös elinkeinoelämälle tärkeää Suomen ja Skandinavian välistä rahtiliikennettä. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuonna 2027.

Uutta teknologiaa

Digitalisointi tärkeässä roolissa palvelujen sujuvuuden ja matkustajien sekä rahdin turvallisuuden kannalta.

Nopeutta ja tehokkuutta

Alusten automaattinen kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä helpottaa operointia satamassa. Käytössä Viking Linella jo 2022.

Sujuvat liikenneyhteydet

Satama-alueen uudistuvat liikennejärjestelyt ohjaavat henkilö- ja tavaraliikenteen ruuhkattomasti satamaan ja sieltä ulos.

Varustamot vahvasti sitoutuneet hankkeeseen

Kansainvälisestikin mittava investointi perustuu Turun Sataman, Tallink Siljan ja Viking Linen välisiin sopimuksiin Turun matkustajasataman kehittämisestä. Uusi yhteisterminaali kenttäalueineen tulee molempien Turusta liikennöivien varustamojen käyttöön ja se sijoittuu osittain sekä nykyisen matkustajasataman että Linnanaukon satama-alueelle. Uusi terminaalirakennus tulee mahdollistamaan suurimmillaan noin neljääntuhanteen ihmiseen nousevan yhtäaikaisen matkustajamäärän joustavan palvelun alusten lyhyen satamassaolon aikana.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea on myöntänyt Turun Sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun tukea.

Turun kaupungille tilaisuus kasvuun

Ferry Terminal Turku -hanke vauhdittaa myös Turun kaupunkikehitystä. Uuden yhteisterminaalin rakentaminen mahdollistaa muun muassa Linnanniemen alueen edistämistä. Tässä tavoitteena on luoda Turun linnan ympärille merellinen, elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen alue sekä matkailijoiden että kaupunkilaisten hyödyksi ja iloksi.

Erik Söderholm

toimitusjohtaja

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109