Haku

Ferry Terminal Turku – Aikajana

12/23
Ferry Terminal Turku -asemakaava sai lainvoiman
Ferry Terminal Turku -asemakaava tuli voimaan 16.12.2023, kun kaupunki ilmoitti sen voimaantulosta kuulutuksella. Voimaantulon ansiosta Turun Satama Oy pääsee jatkamaan hankkeen suunnittelua. >>>

12/23
Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa – joulukuu 2023
Terminaalirakennuksen suunnittelu on ollut käynnissä myös kaavavalituksen aikana, terminaalisuunnittelu valmistuu pääosin tammikuussa 2024, S1-laiturin tarkempi suunnittelu on käynnissä, S1-laiturisuunnittelun valmistuttua alkaa lopullisen laituri S2:n suunnittelu. >>>

6/2023
Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa – kesäkuu 2023
Terminaalin arkkitehti- ja erikoissuunnittelu on käynnissä, laiturien rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelut toteuttajat ovat selvillä, alue- ja liikennesuunnittelun hankinta on käynnissä. >>>

6/2023
Laituri L23 urakan kilpailutus käynnissä
Ferry Terminal Turku -hankkeessa on käynnissä laivapaikka 23:n laituriurakan kilpailutus. Hankinta kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä ja hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa 3/2023. >>>

6/2023
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ferry Terminal Turku -asemakaavanmuutosehdotuksen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6. kokouksessaan muutetun Ferry Terminal Turku -asemakaavanmuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laivaliikenteen yhteisterminaalin rakentaminen ja matkustajaraiteen siirtäminen sekä kehittää liikennejärjestelyjä ja satama-alueen toimintaa. >>>

05/23
Sataman vanhan matkustajapaviljongin purku aloitetaan
Linnanniemen kärjessä sijaitseva, vuonna 1956 valmistunut matkustajapaviljonki puretaan. Rakennus on alueella tehtävien laiturin kunnostustöiden ja uusien matkustajakäytävien rakentamisen tiellä. >>>

02/23
Turun kaupunginvaltuusto vahvisti uuden Ferry Terminal Turku rahoituskuvion
Turun valtuusto muutti kaksi vuotta sitten tekemäänsä ratkaisua Ferry Terminal Turusta eli Turun matkustajasataman uudesta terminaalista laitureineen, kenttäalueineen ja liikenneyhteyksineen. >>>

02/23
Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa – helmikuu 2023
Laitureiden suunnittelua jatketaan, yhteiskenttäalueen liikenne- ja aluesuunnittelua on jatkettu kaupungin tekemän matkustajaraidelinjauksen pohjalta, FTT-alueen kaavamuutos on käynnissä >>>

02/23
Tullipaviljongin purku-urakka
Osana Ferry Terminal Turku -hanketta tämän vuoden aikana puretaan vanha matkustaja- ja tullipaviljonki Kanavaniemen kärjestä. >>>

11/22
Ferry Terminal Turku -asemakaavan suunnittelualuetta laajennettiin
Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 13.9. Ferry Terminal Turku -nimisen kaavamuutoksen täydennetyt tavoitteet. Tavoitteiden ja aluerajauksen uusimmat muutokset perustuvat kaupunginhallituksen 6.6.2022 (§ 269) tekemään periaatepäätökseen satamaraiteesta. >>>

11/22
Teminaalirakennuksen suunnittelu käynnistyi
Ferry Terminal Turku -hankkeen terminaalin suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on suunnitella Viking Linen ja Tallink Siljan nykyiset terminaalirakennukset korvaava korkealuokkainen ja toiminnallisuuksiltaan erinomainen terminaalirakennus. >>>

6/2022
Turku turvaa Linnanniemen suurhankkeet aikataulujen muutoksilla
Turun kaupunki aikatauluttaa uudelleen Linnanniemen alueen kehittämistä ja suurhankkeita. Matkustajasatamaan liittyvän pistolaiturin investoinnin aloittamista siirretään vuodella eteenpäin ja satamaliikenteen käytössä olevien kenttäalueiden vuokrasopimusta jatketaan vuoden 2026 loppuun saakka. >>>

6/2022
Uusi junayhteys satamaan Pahaniemen kautta
Turun kaupunginhallitus päätti 6.6.2022 periaatepäätöksessään satamaraiteen toteuttamisesta. Hyväksytyssä ehdotuksessa junaraide satamaan ja uuteen yhteisterminaaliin kulkisi Pahaniemen suunnasta. >>>

5/2022
Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa – toukokuu 2022
Terminaalirakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen ovat käynnissä projektinjohtourakkatarjouspyynnöt sekä rakennusteknisten että taloteknisten töiden osalta.
Terminaalirakennuksen erikoissuunnittelijoiden kilpailutus käynnistetään arkkitehdin valinnan jälkeen.
Viking Linen pistolaiturin urakkatarjousten viimeinen jättöpäivä on 25.5.2022. >>>

5/2022
Turun Sataman Ferry Terminal Turku -hankkeen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut
Turun Sataman uuden matkustajaterminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu ehdotus nimimerkillä ORIGAMI. >>>

3/2022
FTT – Pistolaiturin rakennusurakan kilpailutus käynnistyi
Viking Linen käyttöön tulevan uuden pistolaiturin rakennusurakan kilpailutus käynnistyi 9. helmikuuta. Noudatamme toiminnassamme ns. erityisalojen hankintalakia (1398/2016). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Kilpailutus toteutetaan käyttämällä neuvottelumenettelyä, sillä urakka on merkittävä osa FTT-hanketta, eikä hankintasopimusta voida tehdä ilman tarjoajien kanssa käytäviä edeltäviä neuvotteluja urakan luonteeseen ja monimutkaisuuteen liittyvistä erityisistä syistä. >>>

3/2022
Turun Sataman arkkitehtikilpailussa kolmen finaali

Turun Sataman uuden matkustajaterminaalin suunnittelusta järjestetty arkkitehtikilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Kilpailun tuomaristo on valinnut saaduista viidestä ehdotuksesta jatkoon kolme, jotka ovat Aallonharja, Fokka ja Origami. Valittujen töiden takana olevat arkkitehtitoimistot jatkavat suunnitelmiensa hiomista vappuun asti, jonka jälkeen julkistetaan kilpailun voittaja ja yhteisterminaalin suunnittelija. >>>

2/2022
Turun Sataman arkkitehtikilpailu etenee jatkovalintoihin
Turun Sataman uuden terminaalirakennuksen arkkitehtikilpailun ensimmäinen vaihe on päättymässä. Kilpailuun valitut arkkitehtitoimistot jättivät ehdotuksensa 11. helmikuuta ja tuomaristo kokoontui tekemään niistä ensiarvionsa helmikuun 14. päivänä. >>>

12/2021
Arkkitehtuurikilpailuun huippuosallistujat
Sataman uuden matkustajaterminaalin arkkitehtuurikilpailun osallistujat on valittu. Julkisena hankintana järjestettävään suunnittelukilpailuun ilmoittautui lähes kaksikymmentä suunnitteluryhmää. Mukaan kutsuttavien viiden toimiston valinta tehtiin referenssejä pisteyttämällä. >>>

12/2021
Turun sataman infrastruktuuria kehitetään Ferry Port Turku EU-projektin puitteissa
Ferry Terminal Turku-hankkeen infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittävien toimenpiteiden suunnittelu alkaa toden teolla, kun siihen liittyvän Ferry Port Turku -projektista järjestetään kick-off-tapaaminen 15. joulukuuta. Mukana tapaamisessa on edustajia Wegasta, CINEAsta sekä Traficomista. >>>

11/2021
Ferry Terminal Turku -hankkeen asemakaavaluonnos hyväksyttiin
Ferry Terminal Turku -hanke eteni jälleen, kun Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina asemakaavaluonnoksen, jossa käsitellään hankkeen pääperiaatteita. Lautakunta päätti kokouksessaan matkustajasataman likimääräisestä sijainnista sekä alustavasta enimmäiskorkeudesta terminaalirakennukselle. >>>

10/2021
Ferry Terminal Turku -arkkitehtikilpailu starttaa lokakuun puolivälissä
Turun Satama järjestää arkkitehtuurikilpailun uuden matkustajaterminaalin suunnittelijan valitsemiseksi. Ferry Terminal Turku -hankkeen kenties kiinnostavin osuus on uusi, molempien varustamojen yhteiskäyttöön tuleva matkustajaterminaali. Rakennus palvelee matkustajia vuosikymmenten ajan ja sen sijoittuminen satamaympäristöön lähelle Turun linnaa tekee kohteesta kaupunkikuvallisesti merkittävän. >>>

09/2021
Ramboll CM Oy valittiin Ferry Terminal Turku -projektinjohtokonsultiksi
Turun Sataman Ferry Terminal Turku -hankkeen projektinjohdon ja valvonnan palvelut hankitaan Ramboll CM Oy:ltä. Palvelusopimus allekirjoitettiin 17.9.2021. FTT-hankkeen keskeisin tavoite on rakentaa uusi yhteinen matkustajaterminaali Viking Linen ja Tallink Silja Oy:n käyttöön. >>>

09/2021
Ferry Terminal Turku -hankkeen liikennöintisopimukset ja terminaalin lunastussopimus allekirjoitettu
Turun Sataman Ferry Terminal Turku -hanke etenee. Hanke muokkaa uusiksi Turun matkustajasataman ja kantasataman alueen. Tarkoitus on rakentaa uusi yhteinen matkustajaterminaali molempien laivayhtiöiden, Tallink Siljan ja Viking Linen käyttöön. Uuden terminaalin arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2025. >>>

05/2021
Ferry Terminal -hanke etenee Turun kaupunginhallitukseen
Mittava Ferry Terminal -hanke Turussa etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Maanantaina 31.5. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun Satama voi käynnistää 172 miljoonan euron suuruisen hankkeen rahoitusjärjestelyt. >>>

06/2020
Turku ja laivayhtiöt selvittävät kolmea vaihtoehtoa matkustajaterminaalin paikaksi
Turun kaupunki, Turun Satama Oy sekä laivayhtiöt Silja Line ja Viking Line ovat alkaneet selvittää kolmea vaihtoehtoa Turun matkustajaterminaalin paikaksi. Alkuperäinen Linnanaukkoon suunniteltu yhteisterminaalihanke on osoittautumassa kustannuksiltaan kalliiksi ratkaisuksi investoinnilla saavutettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin nähden. >>>

08/2018
Laivaliikenteen uusi yhteisterminaali avaa mahdollisuuksia Turun satama-alueen kehittämiselle
Turun satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Alueen vahvaa matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Alueen keskeiset toimijat sitoutuvat vetovoiman kasvattamiseen yhteisellä aiesopimuksella. Uudistuksilla on iso merkitys tulevaisuuden Turulle. >>>