Haku

Turun Sataman arkkitehtikilpailussa kolmen finaali

Uutinen - 2022 - Turun Sataman arkkitehtikilpailussa kolmen finaali

Turun Sataman uuden matkustajaterminaalin suunnittelusta järjestetty arkkitehtikilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Kilpailun tuomaristo on valinnut saaduista viidestä ehdotuksesta jatkoon kolme, jotka ovat Aallonharja, Fokka ja Origami. Valittujen töiden takana olevat arkkitehtitoimistot jatkavat suunnitelmiensa hiomista vappuun asti, jonka jälkeen julkistetaan kilpailun voittaja ja yhteisterminaalin suunnittelija.

”Turun Satama ja muut terminaalihankkeeseen osallistuvat haluavat kiittää kaikkia toimistoja hyvästä työstä. Tuomaristo oli erittäin tyytyväinen saatujen suunnitelmien tasoon ja kilpailusta muodostui tasainen. Kaikki ehdotukset olivat arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja osoittivat suunnittelijoiden paneutuneen syvällisesti kilpailuohjelman tavoitteisiin ja tilaajan tarpeisiin. Nyt tehdyt valinnat perustuvat pitkään ja perusteelliseen harkintaan, jossa tuomariston työtä tukivat eri asiantuntijoiden analyysit muun muassa matkustajavirtasimuloinnin ja kustannuslaskennan osalta” kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimiva Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Uuden yhteisterminaalin käyttäjiksi tulossa olevat varustamot korostavat toimivuuden ja asiakaskokemuksen merkitystä terminaalin suunnittelussa. Vaikka molemmat toivovat terminaalista hienoa nähtävyyttä osaksi tulevaa Linnanniemen aluetta, on laivaliikenteen toiminnan tehokkuus varustamoille tärkeintä.

”Uuden yhteisterminaalin matkustajavirrat tekevät siitä poikkeuksellisen vaativan kohteen. Kun noin tunnin sisällä terminaaliin ja sieltä pois kulkee jopa 10 000 ihmistä, täytyy liikkumisen olla erittäin sujuvaa. Vetävien kulkureittien lisäksi tarvitaan myös esimerkiksi selkeää opastusta oikean aluksen löytämiseksi, kun jatkossa samaa terminaalia käyttää useampi alus” muistuttaa Tallink Siljan Turun aluejohtaja Nina Honkaranta.

Viking Linen operatiivinen päällikkö Peter Forsberg myötäilee kollegansa arviota.
”Toimiva terminaalisuunnitelma helpottaa ja nopeuttaa aluksen tyhjentämistä ja lastausta. Tällä on suuri merkitys Turussa, jossa aikataulut sallivat vain lyhyen satamassaoloajan. Matkakokemus alkaa jo terminaalissa” joten yleisen viihtyvyyden rinnalla myös matkaanlähdön helppous on tärkeää”.

Hankintakonsultti Sanna Kronström Turun Satamaa suunnittelukilpailun konsulttina avustavasta Hankintakumppanit Oy:stä muistuttaa jatkokehittelyn tarpeesta.
”Vaikka loppuvaiheeseen valitut työt ovat korkeatasoisia, on kaikissa suunnitelmissa vielä hiottavaa. Luotamme kuitenkin jatkoon valittujen toimistojen kykyyn ratkaista esiin nousseet kysymykset ja odotamme mielenkiinnolla ehdotusten jalostuvan lopulliseen muotoonsa”.

”Aallonharja”
”Fokka”
”Origami”