Haku

Turvallisuus on sataman tukijalka

Turvallisuus on sataman toimintojen tukijalka. Hyvä turvallisuustaso ja siitä huolehtiminen kuuluu kaikille satamassa liikkuville. Turvallinen satama-alue mahdollistaa sujuvan kuljetusliikenteen ja tehokkaat palvelut kaikille toimijoille. Turun satama toimii ISPS-koodin alaisuudessa kanta- ja matkustajasataman sekä Pansion öljysataman osalta. Samalla kun kehitämme palvelujamme, pyrimme parantamaan turvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta.

Turvallinen toimija

Turvallisuus on toiminnan tukijalka. Hyvä turvallisuustaso varmistetaan satamassa toimivien yhteistyöllä.

Ennakoivaa toimintaa

Ennakoivalla vahingontorjunnalla ja turvallisuutta lisäävillä toimintamalleilla taataan turvallinen toimintaympäristö.

Osa asiakaspalvelua

Turvallisuus on osa asiakaspalvelua. Turvallisuustyön avulla suojataan ihmisiä, aluksia ja omaisuutta sekä ympäristöä.

Satama huolehtii turvallisuusasioiden koordinoinnista

Turun satamassa toimii useita erilaisia merenkulku- ja logistiikka-alan yrityksiä, mutta alueen haltijana Turun Satama huolehtii turvallisuussuunnitelmista ja niiden koordinoinnista sekä turvallisuuteen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä.

Turun satamassa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusohjeita sekä ISO 45001 -standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää. Turvallisuusperiaatteiden noudattaminen edellyttää Turun Satamalta ennakoivaa vahingontorjuntaa, henkilöstön ammattitaitoa sekä vastuullisuutta. Hyvän turvallisuustason saavuttamiseksi Turun Satama kouluttaa omaa sekä asiakasyritysten ja eri sidosryhmien henkilöstöä.

Kansainvälinen ISPS-ohjeistus ohjaa turvamenettelyjä

ISPS (International Ship and Port facility Security code) on YK:n alaisuudessa toimivan kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ohjeistus, jonka tarkoitus on lisätä meriturvallisuutta niin laivoissa kuin satamissakin. Turun Sataman turvallisuusmenettelyt täyttävät ISPS-vaatimukset. ISPS-alue on aidattu ja varustettu kameravalvonnalla.

ISPS-koodiin ja sen vaatimuksiin voi tutustua laajemmin Traficomin internetsivuilla.

Kysy lisää turvallisuusasioista

Pauliina Roti

HR- ja turvallisuuspäällikkö

+358 50 5533 123