Haku
Turvallisuus satama-alueella

Toiminta hätätilanteissa

Tutustu etukäteen toimintaohjeisiin, jotta osaat toimia ja auttaa eri tilanteissa. Mikäli epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon kuin olla soittamatta. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia!

Toimintajärjestys saavuttaessa onnettomuuspaikalle

Arvoi tilanne

 • Selvitä, mitä on tapahtunut.
 • Selvitä autettavien määrä ja avuntarve.

Tee hätäilmoitus

 • Soita hätänumeroon 112, anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta, satamanosa, laituri, suojanumero.

Pelasta

 • Lähesty vaarallista kohdetta harkiten vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä.
 • Pelasta ensin hengenvaarassa olevat.

Estä lisäonnettomuudet ja suorita hätäensiapu

Toiminta tulipalotilanteissa

Tee hätäilmoitus

 • palohälytyspainikkeesta tai soittamalla hätänumeroon 112
 • ilmoita palosta välittömästi sen jälkeen myös satamavalvontaan puh. 050 5533 130.

Pelasta välittömästi vaarassa olevat

Sammuta ja rajoita

 • Käytä alkusammuttimia ja paloposteja.
 • Estä palon leviäminen.
 • Jos palo on syttynyt kiinteistössä tai varastosuojassa, sulje ovet.

Opasta

 • Opasta pelastuslaitoksen yksiköt paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtumasta.

Kemikaalionnettomuuden hätäilmoitus

Tehdessäsi hätäilmoituksen hätänumeroon 112, kerro

 • mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita
 • mikä aine(-et) on osallisena onnettomuudessa (luokka ja UN nro)
 • palaako tai vuotaako jokin
 • onko räjähdyksen tai syttymisen vaaraa
 • millainen on onnettomuuspaikka (mahdollinen opastus alueelle)
 • onko lähellä yleistä liikennettä
 • tuulen suunta alueella.

Tee tapahtuneesta ilmoitus myös satamavalvontaan, puh. 050 5533 130.

Ota yhteyttä

Pauliina Roti

HR- ja turvallisuuspäällikkö

+358 50 5533 123