COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku
Turvallisuusohjeet

Vaaratilanteiden ehkäisy vaatii ennakointikykyä

Vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi on satamassa tapahtuvassa toiminnassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

Lastinkäsittely

  • huomioidaan vapaa nestepinta nostojen ja laskujen aikana
  • nostokaluston soveltuvuus
  • nostokohdat ja painojakautumat
  • oikeassa asennossa olevat lukitusmekanismit
  • tarkastetut nostolaitteet/nostoapuvälineet

Ajoneuvoliikenne

  • nopeusrajoitukset
  • huomioidaan risteävä liikenne ja ylikäytävät
  • mahdollinen ajoratojen liukkaus (satama-altaasta nousevan vesihöyryn tiivistyminen kylmille pinnoille)

Korjaus- ja huoltotyöt satama-alueella

  • korjaus- ja huoltotöitä ei suoriteta vaarallisten aineiden odotusalueilla eikä varastointialueella
  • Turun Sataman alueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa Turun Sataman työmaapäälliköltä.

Ota yhteyttä

Pauliina Roti

turvallisuuspäällikkö / turvapalvelut

+358 50 5533 123