Haku
Turvallisuusohjeet

Vaaratilanteiden ehkäisy vaatii ennakointikykyä

Vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi on satamassa tapahtuvassa toiminnassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

Lastinkäsittely

 • huomioidaan vapaa nestepinta nostojen ja laskujen aikana
 • nostokaluston soveltuvuus
 • nostokohdat ja painojakautumat
 • oikeassa asennossa olevat lukitusmekanismit
 • tarkastetut nostolaitteet/nostoapuvälineet
 • ajoneuvonosturin käytölle on aina haettava lupa erikseen. Hae lupaa >>

Ajoneuvoliikenne

 • satamassa noudatetaan vallitsevaa tieliikennelakia sekä liikennesääntöjä
 • ajaminen lastaus- tai muun ahtaustoiminnan läpi on ehdottomasti kielletty
 • yöpyminen ajoneuvossa satama-alueella on kielletty
 • huomioidaan risteävä liikenne ja ylikäytävät
 • mahdollinen ajoratojen liukkaus (satama-altaasta nousevan vesihöyryn tiivistyminen kylmille pinnoille)

Korjaus- ja huoltotyöt satama-alueella

 • korjaus- ja huoltotöitä ei suoriteta vaarallisten aineiden odotusalueilla eikä varastointialueella
 • Öljysatamassa työskentely vaatii kirjallisen luvan
 • Turun Sataman alueella tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa Turun Sataman työpäälliköltä.

Ota yhteyttä

Pauliina Roti

HR- ja turvallisuuspäällikkö

+358 50 5533 123