Sök
Säkerhet i hamnområdet

Framförhållning krävs för att förhindra farliga situationer

För att förebygga farliga situationer måste man i hamnens verksamhet fästa uppmärksamhet vid följande:

Lasthanteringen

 • den fria vätskeytan ska beaktas under lyftning och sänkning
 • lämplig lyftutrustning
 • lyftpunkter och viktfördelningar
 • låsningsmekanismer i rätt läge
 • kontrollerade lyftanordningar/lyfthjälpmedel.
 • tillstånd ska alltid sökas separat för användning av fordonskran.

Fordonstrafiken

 • rådande vägtrafiklag och trafikregler följs i hamnen
 • körning genom lastning eller annan stuveriverksamhet är strängt förbjudet
 • övernattning i fordon i hamnområdet är förbjudet
 • korsande trafik och övergångar tas i beaktande
 • eventuellt hal körbana (vattenånga från hamnbassängen kondenserar på kalla ytor).

Reparations- och underhållsarbete på hamnområdet

 • reparations- och underhållsarbete utförs inte på förvaringsområdena eller i lagringsom-rådet för farligt gods.
 • Arbete i Oljehamn kräver skriftligt tillstånd.
 • heta arbeten inom Åbo Hamn kräver alltid skriftligt tillstånd utfärdat av Åbo Hamns arbetschef.

TA KONTAKT

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123