Sök
Säkerhet i hamnområdet

Framförhållning krävs för att förhindra farliga situationer

För att förebygga farliga situationer måste man i hamnens verksamhet fästa uppmärksamhet vid följande:

Lasthanteringen

  • den fria vätskeytan ska beaktas under lyftning och sänkning
  • lämplig lyftutrustning
  • lyftpunkter och viktfördelningar
  • låsningsmekanismer i rätt läge
  • kontrollerade lyftanordningar/lyfthjälpmedel.

Fordonstrafiken

  • hastighetsbegränsningar
  • korsande trafik och övergångar tas i beaktande
  • eventuellt hal körbana (vattenånga från hamnbassängen kondenserar på kalla ytor).

Reparations- och underhållsarbete på hamnområdet

  • reparations- och underhållsarbete utförs inte på förvaringsområdena eller i lagringsom-rådet för farligt gods.
  • heta arbeten på en tillfällig plats inom Åbo Hamn kräver alltid skriftligt tillstånd utfärdat av Åbo Hamns arbetsplatschef.

TA KONTAKT

Pauliina Roti

säkerhetschef / säkerhetstjänster

+358 50 5533 123