COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Samarbetspartners

Vår kärnuppgift är att säkerställa att passagerare och frakt transporteras från hamn till hamn i tid, säkert, flexibelt och effektivt. Vi utvecklar nya lösningar för att effektivisera fartygstrafiken och därmed göra rutten via Åbo ännu mer lönsam. En attraktiv förbindelse mellan Finland och övriga Europa som främjar hållbar utveckling skapas tillsammans.

KUNDER

KONSULT FÖR PROJEKTLEDNING

STRATEGISK UPPHANDLINGSSTYRNING