Sök

Eu projektet Ferry Port Turku

Kommitén för Connecting Europe Facility (CEF) programmet beviljade 2 133 540 euro finansiering till planeringen av infrastrukturen i Åbo Hamn den 15.7.2021. Projektet påbörjades i April 2021 och kommer att pågå tills Juni 2024.

Finansieringen kommer att användas till planeringen av åtgärder för att förbättra infrastrukturen, logistiken och säkerheten för Ferry Terminal Turku projektet. Projektet är delat i tre moduler:

  • Den första modulen innehåller planering av kajplatser och inköp av kontraktarbete som därav krävs
  • Den andra modulen siktar på att sammanställa en kostnads-nyttoanalys på konstruktionen av den nya samterminalen, gällande kommande CEF-applikationer
  • Den tredje fokuserar på planeringen av projektledandet och kommunikation.