Sök

Detaljplanering

Detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku projektet pågår. Med detaljplaneförändringen möjliggörs implementering av den nya hamnterminalen och de byggnader, trafikförbindelser och parkeringsarrangemang som krävs.

Tidtabell för detaljplaneringen

ARBETSKEDETIDTABELL
StartAugusti 2019
Skiss November 2021
Förslag Maj 2023
Godkännande Juni 2023
Implementering Lagligt efter överklagandetiden