COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Detaljplanering

Detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku projektet pågår. Med detaljplaneförändringen möjliggörs implementering av den nya hamnterminalen och de byggnader, trafikförbindelser och parkeringsarrangemang som krävs.

Tidtabell för detaljplaneringen

ARBETSKEDETIDTABELL
StartAugusti 2019
Skiss November 2021
Förslag September 2022
Godkännande Oktober 2022
Implementering December 2022
Slutförs December 2022