Sök

Kajplatser

Upphandlingens konstruktion av kajplatser innebär förutom själva kajplatserna även bla. matargångar- samt broar för passagerare och automooring utrustning. Iom. upphandlingen restaureras Tallink Siljas kajplats och för Viking Lines fartyg byggs en ny pir.

Förberedelserna av ändringarna i tidsplanerna har påbörjats i styrelsen för Åbo Hamn Ab, som i sitt möte den 14 juni beslöt att avbryta upphandlingen av bygget av ny kajplats för Viking Line samt att flytta fram inledningen av kajentreprenaden. De erhållna anbuden översteg entreprenadens ursprungliga kostnadskalkyler. Läs tillkännagivandet som publicerades i juni 2022 om frågan.