Sök

Kajplatser

Upphandlingens konstruktion av kajplatser innebär förutom själva kajplatserna även bla. matargångar- samt broar för passagerare och automooring utrustning. Inom projektet kommer nuvarande kajplats S2 och kajplats 23 att renoveras för rederier.

Planeringen av de kajer som ingår i projektet fortsätter som följer:

  • Kajplats 23 repareras under den första fasen. Därefter repareras kajplats S2.
  • Planeringen och entreprenadkalkyleringen för kajplats 23 pågår och blir klara till juni 2023.
  • Planeringen av kajplats S2 fortsätter efter att L23 planerats färdigt och kajplatsen uppskattas preliminärt vara klar hösten 2024.

Anbudsförfarandet för kajplats 23 inleds våren 2023. Avsikten är att få i gång arbetet hösten 2023.