COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

FTT newsroom

Behöver du mer information om projektet? Kommunikationens kontaktpersoner hjälper till på satamaviestinta@portofturku.fi. Intervjuerna relaterade till projektet ger Erik Söderholm, verkställande direktör för Åbo Hamn Ab, och Markku Alahäme, teknisk direktör. Deras kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Bilder på projektet

Du kan ladda ner bilder relaterade till projektet från Åbo hamns materialbank.

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109