Sök
Ankommande och avgående fartyg

Vidare ut i världen med tät linjetrafik

Den reguljära och täta linjetrafiken är Åbo hamns styrka. Tack vare effektiva förbindelser kan tidtabellerna för godstransporter göras flexibla och leveranssäkerheten är av toppklass. När tiden är avgörande är rutten via Åbo hamn ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ för import- och exporttransporter. Linjetrafiken från Åbo går till viktiga hamnar i Skandinavien och Centraleuropa. Vi har fyra avgångar till Stockholm dagligen och en avgång till Danmark och Norge i veckan. Fartyg trafikerar Tyskland varje vecka och den reguljära linjetrafiken går ända bort till England, Nederländerna och Nordsjöns oceanhamnar. Vi vill vara med och stärka företagens konkurrenskraft och utvecklar kontinuerligt våra linjetrafikförbindelser. De mest attraktiva rutterna skapas i samarbete.

Reguljärä linjetrafiken

Den reguljära linjetrafiken öppnar en genväg till Östersjöns viktigaste hamnar och förbinder Åbo med oceanlinjerna.

Flexibilitet

Linjetrafiken till Skandinavien och Centraleuropa och förbindelserna till oceanlinjerna ger flexibilitet i tidtabellerna.

Tillförlighet

De effektiva förbindelserna garanterar toppklassig tillförlitlighet och flexibla transporttider.
HAMNARNAAGENT
I TURKU
TÄTHETENREDEIRBOLAGTRANSPORT FORM
Åbo-
Åland-
Stockholm-
Åland-
Åbo
Tallink Silja Oy,
Viking Line Abp
3 avgångar dagligen*Tallink Silja Oy,
Viking Line Abp
Passagerare / bil och ro-ro
Åbo-
Travemünde-
Åbo
Finnsteve Oy AbFredagar, varje vecka Finnlines PlcRo-ro
Åbo-
Bremerhaven-
Harwich-
Rotterdam-
Cuxhaven-
Paldiski-
Åbo
Mann Lines OyVarje veckaMann Lines OyRo-ro
Åbo-Baltiska länder-
Polen-
Danmark-
Norge vv.
Baltic Line ASTorsdagar, varje veckaBaltic Line ASLo-lo / Sidoport

*Tallink Silja trafikerar ett fartyg under vintersäsongen Åbo-Åland-Kappellskär-Åland-Åbo och på sommaren Åbo-Åland-Stockholm-Åland-Åbo.

Kuljetuskatu
FI-20200 Turku
+358 20 799 1451
sales@balticline.fi
www.balticline.fi


Komentosilta 1
FI-00980 Helsinki
+358 10 343 50
info.fi@finnlines.com
www.finnlines.com

Konttikatu 16
FI-20200 Turku
+358 2 275 0000
sales@mannlines.com
www.mannlines.com

Linnankatu 91
20100 Turku
+358 20 374 266
cargo.booking@tallinksilja.com
www.tallinksilja.com


1. Linja
FI-20100 Turku
+358 2 333 1446
cargo.booking@vikingline.com
www.vikingline.com/cargo