Sök

Fartygsservicen garanterar en säker trafik

Servicen för fartygen fungerar dygnet runt i Åbo hamn. Tjänsterna tillhandahålls av hamnövervakningens professionella personal. Vi vill erbjuda högklassig fartygsservice för att garantera säkerheten ombord på fartygen och en smidig trafik. Våra mångsidiga 24/7-tjänster omfattar förtöjning och losskastning och avfallshantering. Lotsnings-, isbrytnings- och bogseringstjänster tillhandahålls av hamnens kunniga samarbetspartner.

Mångsidiga tjänster

Mångsidiga tjänster för fartyg som angör hamnen. Hamnövervakningens kompetenta personal garanterar professionell service.

Serviceförmåga

Fartygen i Åbo hamn betjänas dygnet runt med ett flexibelt och professionellt grepp.

Smidig trafik

Högklassig fartygsservice gör hamnanlöpet tryggt och trafiken smidig. Fartyg ska vara till sjöss.

Hamnövervakningens tjänster

Fartygens losskastning och förtöjning

Förtöjning och losskastning av fartyg ska beställas hos hamnbevakningen minst två timmar före den önskade tidpunkten för förtöjning eller losskastning.

Elektricitet till fartygen

Elektricitet till fartygen beställs hos hamnbevakningen. Tjänster beställda klockan 7 – 14 expedieras i regel under samma arbetsdag. För tjänster som levereras utanför ordinarie arbetstid tas en förhöjd avgift ut enligt prislistan.

Vattenförsörjning för fartygen

Hamnbevakningen levererar vatten till fartygen 24 timmar i dygnet. Vattenbeställningen ska göras hos hamnbevakningen 12 timmar före vattenbehovet. Beställt vatten levereras mellan klockan 07.00 och 22.00.

Sophantering

Åbo Hamn har egna anvisningar för sophantering för fartygen och för fartygens särskilda ombud som är verksamma på området. Studera anvisningarna för avfallshantering på finska eller engelska.

Andra tjänster

Lotsning

Med hjälp av lotsning garanteras att fartygen kan ta sig säkert längs farlederna till Åbo hamn. Lotsen tillför fartygen lokalkännedom på toppnivå. Lotsningen tillhandahålls av Finnpilot Pilotage Ab.

Bogsering

Åbo hamn erbjuder bogseringstjänster dygnet runt. Fartygsassistansen genom bogsering tillhandahålls i Åbo hamn av Alfons Håkans.

Isbrytning

Under vintermånaderna tryggas fartygstrafiken med hjälp av isbrytare. Isbrytningen i Åbo hamn sköts av Alfons Håkans.

Teemu Aaltonen

hamnmästare / fartygstjänster

+358 50 5533 184