Sök

Flexibel service är ett resultat av samarbete

Hamnens flexibla tjänster produceras med bästa yrkeskunskap för alla kundgrupper. Kunderna uppskattar vår genuina erfarenhet som logistikpartner. Effektiva transportkedjor och attraktiva förbindelser uppkommer till följd av tätt samarbete med olika aktörer. Branschproffsen säkerställer smidiga trafikflöden. Godstrafiken har ett högt tempo och behoven i den tillgodoses genom flexibel lagring och ett mångsidigt utbud av planområden. Våra tjänster lämpar sig för såväl långtidslagring som brådskande distribution.

Heltäckande service

Heltäckande service som motsvarar behoven och önskemålen. Verksamhet styrs av pålitlighet och flexibilitet.

Efektiv lasthantering

Lasten i Åbo hamn hanteras snabbt, effektivt och säkert av ledande hamnoperatörer.

Flexibla koncepten

Professionella aktörer, en fungerande infrastruktur och flexibla koncepten garanterar smidiga trafikflöden.

3

hamnoperatörer

24/7

service

TA KONTAKT

Antti Pekanheimo

operativ direktör

+358 50 5533 125