Sök
Lokal- och områdesuthyrning

Lagringsservicen stärker logistikkedjan

Lagringsservicen i Åbo hamn erbjuder företagen en effektiv och pålitlig länk i logistikkedjan för godstransporter. Vi är den ledande distributionscentralen i Finland inom godstrafiken till Skandinavien. Utöver lagrings- och distributionstjänster har hamnområdet ett mångsidigt utbud av logistiska mervärdestjänster såsom slutbehandling och förpackning av produkter. De flesta av våra lager och terminaler ligger i omedelbar närhet till hamnen med snabb anslutning till huvudvägarna.

Mångsidiga tjänster

Mångsidigt urval av tjänster för både lång- och kortvarig lagring. Gott om utrymme och kapacitet.

Bevakat planområde

I området finns stora asfalterade och bevakade planområden för mellanlagring av fordon och stora projekttransporter.

Ypperligt läge

Lagren och terminalerna ligger i hamnens omedelbara närhet. Rusningsfri och kort väg till alla huvudleder.

Kapacitet för mångsidig lagring

Lagringskapaciteten i Åbo hamn är mångsidig. Vi erbjuder olika typer av lagerlokaler för både kortvarigt och långvarigt bruk. De största företagen i logistikbranschen som erbjuder lagrings- och distributionstjänster finns i Ovakoområdet vid Pansiovägen och vid Åbo omfartsväg. Ett stort utbud på lagerlokaler finns också i närheten av kajerna i Pansio hamn. Dessutom finns planområden som är lämpliga för t.ex. mellanlagring av fordon och varvsindustrins komponenter i både stamhamnen och Pansio hamn.

Frilager för krävande behov

Åbo Frilager erbjuder säkra lagringstjänster för företagens krävande behov. Företaget har t.ex. kylda och temperaturkontrollerade lokaler för känsliga produkter. Tack vare de stora planområdena kan frilagret erbjuda smidig lagring av fordon och den tunga industrins produkter. Åbo Frilager har också goda möjligheter till skattefri och tullfri lagring, vilket t.ex. betjänar importörerna av alkohol och produkter från länder utanför EU.

Turun Vapaavarasto Oy
Tuontikatu 7
FI-20200 Turku Finland

Öppetider mon. – fre. 7:30 – 16:15 / lör. – sön. stängd

info@turunvapaavarasto.fi
+358 75 3267 999

Lagrings- och distributionsutrymme

I närheten av Åbo hamn finns totalt nästan 100 000 kvadratmeter moderna lager- och terminallokaler. För lagrings- och distributionstjänsterna svarar de ledande logistikföretagen i branschen. Utöver optimala lagerlokaler erbjuder vi gott om asfalterade och bevakade planområden som lämpar sig t.ex. för mellanlagring av fordon och stora projekttransporter.

Smidig bilimport

Vi är en av de viktigaste bilimporthamnarna i Finland. I vårt område finns över 500 000 kvadratmeter asfalterade och bevakade planområden som lämpar sig för lagring av fordon. Områdena ligger lägligt till med tanke på logistiken. Lagerområdena finns i närheten av kajerna och en kort väg från huvudtrafiklederna. Bilimporten stöds också genom heltäckande PDI-tjänster.

Tjänster

 • I ett inhägnat ISPS-område
 • Hamnens största långtradarterminaler
 • Områdeskontroll

 • Lossning och lastning
 • Kyl-, sval- och varmlagring
 • PDI-tjänster vid import av fordon

 • Hamnens största distributionslager
 • Logistiska mervärdestjänster
 • Järnvägsförbindelse

 • Gott om fältyta att hyra
 • Lageruthyrning
 • Inhägnad
 • Områdeskontroll

100 000

kvadratmeter lager- och terminalutrymme

500 000

kvadratmeter stenlagd och skyddad fältyta

TA KONTAKT

Antti Pekanheimo

operativ direktör

+358 50 5533 125

Juha Kiviniemi

kundrelationsansvarig

+358 50 5533 104