Sök

Hamnområdena betjänar effektivt

Områdena i Åbo hamn bildar ett livskraftigt och livligt centrum för sjötrafiken och är ett logistiskt fungerande alternativ för både import och export. Hamnområdenas mångsidiga lagrings- och servicekapacitet för olika typer av gods garanterar en smidig logistik. Den effektiva hamnservicen och de goda trafikförbindelserna är en del av det europeiska transportsystemet och säkerställer att transportkedjorna fungerar. Vi har tätt samarbete med alla hamnoperatörer och utvecklas kontinuerligt som ett modernt logistikcenter.

Logistikcentrum

Hamnen erbjuder en färdig och logistiskt effektiv driftsmiljö som kombinerar många olika transportslag.

Logistiskt välfugerande

Livskraftigt centrum för sjötrafiken. Logistiskt välfungerande alternativ för både export- och importtrafiken.

Stor kapacitet

Mångsidiga lagerutrymmen och stor servicekapacitet för logistiken inom olika godsklasser.

Hamnen som helhet

Resurser

  • Vattenområde 1 045 ha
  • Markområde 225 ha
  • Huvudfarledens leddjupgående 10 m
  • Pansiofarledens leddjupgående 9 m
  • Spåranläggning 18,5 km
  • Kajlängd 5 km
  • Ro-ro-ramper 11

Lyftkranar

Västra hamnen:

  • 1 10/60 t vikarmskran (kajerna 35–36)
  • 1 35/46 t multipelkran (kajerna 38–40)
  • 1 40/48 t bockkran (kajerna 39–41)

Avstånd

Åbo – Raumo 92 km
Åbo – Björneborg 138 km
Åbo – Tavastehus 141 km
Åbo – Tammerfors 157 km
Åbo – Helsingfors 165 km
Åbo – Lahtis 212 km
Åbo – Jyväskylä 304 km
Åbo – Vasa 331 km
Åbo – S:t Petersburg 580 km
Åbo – Uleåborg 620 km
Åbo – Moskva 1 266 km