Sök

Slottsfjärden betjänar enhetstrafiken

Av Åbo hamns områden betjänar Slottsfjärden särskilt enhetstrafiken samt lo-lo- och projekttransporterna. Slottsfjärden är centralt belägen vid viktiga trafikförbindelser. Det är lätt att ta sig till området längs de rusningsfria huvudvägarna. Slottsfjärdens område har gott om planareal och lagerlokaler för varierande behov. I närheten ligger flera långtradarterminaler, vilket effektiviserar transportkedjorna. Till området leder också en järnväg och där finns möjlighet till omlastning av järnvägsvagnar.

Resurser i slottsfjärden

Tjänster

  • Området har flera långtradarterminaler
  • Möjlighet till omlastning av järnvägsvagnar
  • System för områdesövervakning och passerkontroll

Resurser

Planareal: 253 000 m2

Lagerlokaler:

  • Åbo Hamn 37 000 m2
  • privata 23 000 m2

Spåranläggning:

  • Finländsk spårvidd 3,4 km

Kajer:

  • Kajlängd 800 m
  • Kajdjup 7,5–10 m

Ro-ro-ramper: 2