Sök

Ferry Terminal Turku – Framtidens hamnservice

Ferry Terminal Turku projektet förnyar Åbos passagerarhamn till ett marincentrum som fyller kraven för den moderna, snabba, smidiga och säkra fartygstrafiken. Det omfattande projektet innehåller förutom den nya samterminalen för passagerartrafik, även omfattande renoveringar på kajstrukturen, planområden och trafikarrangemangen. Förutom passagerartrafiken, servar Ferry Terminal Turku även frakttrafiken mellan Finland och Skandinavien, som är ytterst viktig för näringslivet. Som målsättning är att projektet slutförs i år 2027.

Ny teknologi

Digitalisering är i en avgörande roll för en smidig service, samt säkerhet för både frakt och passagerare.

Snabbhet och effektivitet

Det automatiska förtöjnings-och lossningssystem för fartyg förenklar driften i hamnen. Systemet i bruk för Viking Line redan 2022.

Löpande trafikförbindelser

Hamnens förnyade trafikarrangemang styr person-och godstrafiken smidigt ut i hamnområdet och därifrån vidare.

Rederierna stark engagerade i projektet

Den även internationellt betydande investeringen baserar sig på avtal mellan Åbo Hamn, Tallink Silja och Viking Line, om att utveckla Åbos passagerarhamn. Den nya samterminalen inklusive planområdet kommer till förfogandet av bägge rederier och placerar sig delvis både i området av den nuvarande passagerarhamnen samt på Slottsfjärdens hamnområde.
Den nya samterminalen kommer att möjliggöra en flexibel service under den korta hamntiden för en passagerarmängd upp till fyratusen personer som högst.

En chans för uppväxt för Åbo stad

Ferry Terminal Turku projektet försnabbar även Åbos stadsutveckling. Byggnaden av en ny samterminal möjliggör även utvecklingen av Slottsuddens område. Här är som avsikt att skapa ett maritimt, levande och till sina funktioner mångsidigt område runt Åbo slott till nytta och glädje för både turister och lokalbefolkning.

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109