Sök

Attraktiva trafikförbindelser byggs tillsammans

Åbo hamn är ett nav för Skandinavientrafiken och en flexibel knutpunkt för sjötrafiken som satsar starkt på utveckling. Vi vill stärka konkurrenskraften i Finlands näringsliv genom att skapa de bästa förutsättningarna för passagerar- och godstrafiken från Åbo till Skandinavien och Centraleuropa. Genom våra finslipade hamntjänster säkerställs smidiga transporter och kontinuerlig utrikeshandel. För oss är det viktigt att utveckla hamnen tillsammans med våra kunder på ett ansvarsfullt och tillförlitligt sätt.

Vision

Vi fokuserar på funktioner som stöder Skandinaviens och Centraleuropas passagerartrafik och godstrafik för förädlade produkter.

Värderingar

Vår strategienliga verksamhet grundar sig på kundorientering, pålitlighet, förnyelseförmåga och samhällsansvar.

Huvudstrategi

Vår huvudstrategi är att stärka hamnens ställning inom passagerar- och godstrafiken samt inom logistikens mervärdestjänster.

Oavbruten ström av gods och passagerare

Genom Åbo hamn transporteras årligen nästan 3,0 miljoner ton gods och över 3,0 miljoner passagerare. Tusentals erfarna yrkespersoner i och i närheten av hamnområdet ser till att passagerare och gods transporteras från hamn till hamn i tid, säkert, flexibelt och effektivt. Det faktum att fartygen ständigt är i rörelse påverkar indirekt många människors vardag. Detta innebär också att hamnen arbetar för den gemensamma välfärden.

Ansvarsfull vidareutveckling

Vår verksamhetsmiljö lever och förändras hela tiden. Vi är en aktiv aktör och reagerar snabbt på förändringar som också påverkar hamnens verksamhet. De största förändringarna för närvarande gäller miljöskyddet, stadsplaneringen och digitaliseringen. Åbo Hamn agerar ansvarsfullt och långsiktigt och tar hänsyn till miljön och människornas välbefinnande. Vi vill vara en föregångare inom utvecklingen och utnyttja den nyaste tekniken för att effektivisera vår verksamhet.

TA KONTAKT

Erik Söderholm

verkställande direktör

+358 50 5533 100