Sök

Snabb och smidig frakttrafik

För frakttrafiken erbjuder Åbo hamn en effektiv trafikled till viktiga hamnar i Östersjöområdet och till oceanlinjerna. Snabba transportkedjor är det centrala målet i vår verksamhet. Vi är en integrerad del av det europeiska TEN-T-transportnätet och huvudlederna för frakttrafiken i Europa. Vår styrka är en tät och reguljär linjetrafik för sjötransporter, vilket erbjuder företagen både flexibla tidtabeller och leveranssäkerhet. Vi utvecklar kontinuerligt våra logistiktjänster för att kunna vara en viktig samarbetspartner för industrin och handeln även i framtiden.

Optimerade tjänster

Vi reagerar snabbt på kundernas önskemål och producerar flexibla tjänster som optimerats för behov i utrikeshandeln.

Kostnadeffektivt

Kostnadseffektiva lösningar för export- och importföretag. Ett ypperligt val för transport av krävande gods.

Tät linjetrafik

Den reguljära linjetrafiken öppnar en genväg till Östersjöns viktigaste hamnar och förbinder Åbo med oceanlinjerna.

Vi vet vad kunden behöver

Godstrafiken i Åbo hamn bygger på kundernas behov. För oss är det viktigast att hitta de servicelösningar som passar våra kunder bäst. Det är vår uppgift att reagera snabbt när situationer och behov förändras.

När dina transporter behöver en snabb och kostnadseffektiv rutt till Skandinavien eller Centraleuropa är Åbo hamn ett naturligt val som logistikpartner. Vi erbjuder flexibilitet i transporttidtabellerna och säkerhet i leveranserna.

Den största fördelen med Åbo hamn är det lämpliga läget.

Effektiv transportkedja tar dig ända fram

Vi kombinerar inrikes- och utrikestransporter till en effektiv transportkedja. Den reguljära och täta linjetrafiken och goda förbindelser till oceanlinjerna säkerställer smidiga transporter.

Vi samarbetar med de ledande aktörerna i logistikbranschen. På så sätt kan vi komplettera vår fartygstrafikservice med effektiva tjänster för godshantering och lagring samt terminalkapacitet.

Logistiken fungerar smidigt tack vare våra moderna terminaler i närheten av hamnen och goda och rusningsfria landsvägsförbindelser till olika håll i Finland. Gods som anländer på morgonen kan levereras samma dag.

TA KONTAKT

Antti Pekanheimo

operativ direktör

+358 50 5533 125