• Temperature: 6.1°C
  • Vind rapiditetet: 3.2 m/s
  • Vattenstånd: 4 cm
  • Havsvattens temperatur: 3.3 °C

När tiden har betydelse

Laivan lastaus - uusi

Hamnen och Åbo En äkta hamnstad

Åbo och hamnen delar en gemensam historia, nutid och framtid. Det är omöjligt att tänka sig Åbo utan hamnen, som alltjämt är Finlands port mot väst. Som en del av havsklustern i Egentliga Finland är Åbo hamn även en betydande källa till livskraft för hela Åboregionen. En hamn med framgång ger styrka åt näringslivet och för med sig välfärd för stadens invånare.

Turku ilmakuva

10 000 anställda inom logistiksektorn

Passagerartrafiken Till sjösemestern från Åbo

Från Åbo hamn öppnar sig den bekvämaste sjövägen till Sverige. Det är lätt att resa ut och tidtabellerna passar för dem som kommer mera långväga ifrån. Under sjöresan får man njuta av vyerna i skärgården som prisats som den vackraste i världen samt shoppa, dansa och äta gott av hjärtans lust med upplevelser ombord. Stig alltså ombord på fartyget för rekreation på en kryssning.

Matkustajaliikenne Turun Satama

Över 9 000 resenärer dagligen

Frakttrafiken Sjötransports genvägen

Åbo hamn tillför snabbhet och effektivitet för industrins och handelns transporter. Den regelbundna linjetrafiken öppnar en genväg för sjötransporterna till de viktigaste hamnarna i Östersjön och ansluter Åbo till oceanlinjerna. En smidig verksamhet för näringslivets transportkedjor säkras av stockningsfria vägförbindelser, som i hamnen förenas med TEN-T-vägnätet.

Frakttrafiken – Åbo hamn

2 500 000 ton gods

Hamnens verksamhet Femstjärning service

Åbo Hamn med partners bildar en pålitlig servicehelhet, som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för näringslivets alla logistiska behov. Samarbetet mellan hamnbolaget, rederierna, hamnoperatörerna och transportföretagen är intensivt och målen enhetliga. Som en femstjärnig servicehamn vill vi alltid vara den främsta, när tiden har betydelse.

Sataman toiminta Turun Satama

Över 235 000 kvadrat lagerutrymme

När tiden har betydelse