Sök

Effektiva proffs i lasthanteringen

Lasthanteringen sköts effektivt och säkert i Åbo hamn för att säkerställa obrutna transportkedjor. Landets ledande hamnoperatörer ansvarar på ett professionellt sätt för hanteringen av fartygslaster och har tillgång till effektiva anordningar i hamnen. Åbo hamn har mångsidiga lasthanteringsanordningar för lastning och lossning av fartyg av olika typer. Krankapaciteten i Åbo hamn är dimensionerad till 60 ton enligt den tunga industrins krav.

Säker lasthantering

Obrutna transportkedjor säkerställs i Åbo hamn genom effektiv och säker lasthantering.

Pålitliga operatörer

Finlands ledande operatörer sköter lasthanteringen professionellt och säkerställer smidiga transportkedjor.

Efektiv utrustning

Mångsidig och effektiv utrustning för lastning av både ro-ro-fartyg och konventionella fartyg.

Hamnoperatörer i lasthanteringen

Finnsteve Oy Ab är en hamnoperatör med heltäckande service för enhetstrafik. I Åbo hamn erbjuder Finnsteve förutom stuvning och terminalkapacitet också bl.a. containerterminaler, containerdepåer och dokumenteringstjänster.

P.O. BOX 38 (Huolintakatu 5)
FI-20101 Turku
+358 10 565 60
sales@finnsteve.fi
info@finnsteve.fi
www.finnsteve.fi


Stevena har många års erfarenhet av hamndrift i Åbo. I Åbo hamn fokuserar Stevena på stuvning av konventionellt bulkgods och styckegods samt terminalverksamhet och lagring.

Besöksaddress:
Konttikatu 10, S173, FI-20100 Turku

Terminalens öppettider
mon–fre: 07.00–21.30

Terminalens jourtelefon
+358 50 5919 290

Postaddress:
Satamatie 13, FI-21100 Naantali
+358 20 7771 500
stevena.info@stevena.fi
www.stevena.fi

Turku Stevedoring Oy producerar stuvnings- och logistiktjänster i Åbo hamn. De kundorienterade servicehelheterna skräddarsys med mångsidig materiel. Vid behov planerar och producerar företaget nya anordningar för kundens behov.

Varastokatu 1
FI-20200 Turku
info@turkusteve.com
www.turkusteve.com

Lyftkranstjänster

Kranar som rör sig på hamnens spår drivs av Turku Stevedoring. Lyftkranarnas kapacitet och funktioner garanterar effektiva och säkra lyft. Gods som behandlas är bl.a. containrar, båtar, projektlaster och stålindustrins produkter.

Prisförfrågningar:
Kimmo Iljin
kimmo.iljin@turkusteve.com
tel. +358 400 820 118

Lyftkransorder:
Beställningar skall göras senast föregående arbetsdag kl. 14.00.
info@turkusteve.com
tel. +358 400 858 096

Lyftkraner i Västra hamnen:

  • 1 st. 10/60t vikarmskran (kajerna 35-36)
  • 1 st. 35/46t multipelkran (kajerna 38-40)
  • 1 st. 40/48t bockkran (kajerna 39-41)