Sök

Långtradartjänsterna för förare gör vardagen smidig

Långtradartjänsterna i Åbo hamn erbjuder förarna en trygg rastplats och möjlighet till en uppfriskande vilostund. Vi har tillsammans med olika aktörer tagit fram tjänster som underlättar förarnas vardag för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna bidra till en smidig tung trafik. De viktigaste serviceställena för långtradarförarna ligger i närheten och hamnens välorganiserade trafik garanterar en smidig rörlighet i området. Vägförbindelserna från Åbo hamn till andra orter i Finland är rusningsfria och snabba. Transporterna går snabbt vidare utan väntetid.

Heltäckande service

Åbo Hamn erbjuder heltäckande service för förarna, från tankning till vila och rekreation.

Service i närhet

Serviceställena ligger i närheten och hamnens välorganiserade trafik garanterar en smidig rörlighet i området.

Långtradarparkering

Trygg rastplats mellan körtimmarna för förare i tung trafik. Möjlighet till vila och rekreation.

Tankställen

På Åbo hamns område finns det flera tankställen, av vilka den obemannade tankstationen på Pansiovägen är särskilt planerad för den tunga trafikens behov. På denna station kan fordonet tankas med alla de största bolagens kort. Vid Importleden finns Finlands första gastankstation, avsedd för personbilar, nyttofordon och den tunga trafiken.

Fordonsvåg

Fordonvågen ligger i hamnområdet vid Slottsfjärden (se karta för förare) och står till förfogande för dem som använder hamnens tjänster. Vågen kan användas för att väga fordon och långa HCT-fordonskombinationer. Vägningen görs enligt självbetjäningsprincipen med hjälp av mobilappen mScale. Läs mer om MScales appen.

Tekniska uppgifter:
  • Längd 34 m (13 m + 13 m + 8 m)
  • Bredd 3 m
  • Höjd 635 mm
  • Vägningskapacitet 100 t
  • Upplösning 50 kg
  • Max. linjelast 60 t/broelement
  • Max. boggitryck 28 t
  • Max. axeltryck 20 t

Fordonsvåg kontaktuppgifter

Teemu Aaltonen

hamnmästare / fartygstjänster

+358 50 5533 184

Långtradarparkering och sjömanskyrkan

Åbo hamns långtradarparkering erbjuder ett tryggt parkeringsområde för den tunga trafikens förare i omedelbar närhet av hamnen. Avståndet till hamnen är endast cirka en kilometer och från parkeringen finns det en snabb förbindelse till bland annat E18-motorvägen, riksväg 8 och Åbo omfartsväg. Invid långtradarparkeringen finns det också en busshållplats för stadstrafiken. Det är strängt förbjudet att övernatta i hamnområdet.

Långtradartrafikens tjänster kompletteras av sjömanskyrkan som ligger invid. I dess utrymmen finns bastu och möjlighet att tvätta kläder samt bl.a. lektyr och biljard samt satellit-TV och internet-uppkoppling som tidsfördriv.