Sök
Säkerhet i hamnområdet

Säker vistelse i hamnområdet

Säker vistelse i hamnområdet är en förutsättning för effektiv hamnverksamhet. Målet med Åbo Hamns säkerhetsverksamhet är att förhindra person- och egendomsskador. Man behöver alltid tillstånd för att röra sig i det slutna hamnområdet. Genom att följa anvisningarna ökar du säkerheten för dig själv och andra som rör sig i området.

Biltrafik i hamnområdet

Hastighetsbegränsningen i hamnområdet är vanligen 40 km/h. I portzonerna och passagerarhamnen är begränsningen 20 km/h. I hamnområdet iakttas normala trafikregler och vägmärken:

  • det är absolut förbjudet att köra i närheten av upptagningsområdet för ett fartyg som lastar eller lossar
  • körfilerna har märkts ut
  • det är förbjudet att köra på containerplaner och i kajområden om inte uppdraget särskilt kräver det
  • i Pansio oljehamn är det absolut förbjudet att köra ut fordon på kajområdet om ett fartyg ligger vid kajen för lastning eller lossning.

Fordon får inte köras till hamnområdet i väntan på last. Parkeringsplatsen för långtradare kan användas som väntplats. Det är absolut förbjudet att övernatta i hamnområdet. Hamnområdet har korsande trafik och i området körs förutom fordon också truckar, arbetsmaskiner och tåg. Fordon ska väja för tåg och arbetsmaskiner.

Hastighetsbegränsningen i hamnområdet är vanligen 40 km/h. I portzonerna och passagerarhamnen är begränsningen 20 km/h.

Om fordon eller släpvagnar placeras i hamnens planområde mot hamnens bestämmelser, och föraren eller innehavaren inte ser till att de blir flyttade, kan de flyttas av hamnmyndigheten på vederbörandes bekostnad.

Skyddskläder

De som arbetar och rör sig i hamnområdet ska alltid använda minst CE1-märkta skydds-/varningskläder.

Isborttagning

Is på en container eller släpvagn ska alltid avlägsnas före avfärd. Detta arbete får göras på en allmän inspektionsbrygga som anvisats för ändamålet och märkts ut med vägmärken.

Övervikt

För lastvägning finns i hamnområdet en avgiftsbelagd lastvåg.

Tomgångskörning av fordon

Tomgångskörning av fordon är förbjudet. Även körning av dieselmotorer i värmeenheter är förbjudet.

Passagerare i fordon

Obehöriga får inte tas in på det slutna hamnområdet. Föraren ansvarar för personerna i sitt fordon.

Skadesituationer

Skador ska omedelbart anmälas till hamnövervakningen.

TA KONTAKT

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123