Sök
Läs säkerhetsanvisningarna

Skaffa passertillstånd på förhand

Med hjälp av passerkontroll ser vi till att verksamheten i hamnområdena är säker. Man behöver alltid tillstånd för att röra sig i hamnområdet. De som arbetar stadigvarande i hamnen eller regelbundet använder sig av hamnens tjänster kan skaffa ett passertillstånd, som vanligen beviljas per fordon. Passertillståndet grundar sig antingen på ett på förhand anmält registernummer eller en distansläsare som skaffats för fordonet.

Anhållan om passetillstånd

Anhållan om passertillstånd ska göras på förhand hos det av Hamnen befullmäktigade företaget vars tjänster man anlitar. Föraren eller den som beställer transporten ska se till att tillståndet är i kraft. Åbo Hamn Ab beviljar passertillstånd endast för sina egna aktörer. Den som rör sig i hamnområdet ska vara beredd att redogöra för sitt ärende och vid behov legitimera sig.

TURKU STEVEDORING OY
(Hartman Rauta, Baltic Line)
+358 20 7529 777

FINNSTEVE OY L-terminal
+358 50 5657 412

STEVENA OY
+358 50 5919 290

DFDS LOGISTICS OY
+358 20 7597 078

MONIHUOLINTA OY
+358 2 2749 017

ALGOL CHEMICALS OY
+358 40 5382 688

HAMN BEVAKNING
+358 2 2674 444

Inkörning till hamnområdena

Portarna till hamnområdena är bevakade. De som vill köra in identifieras utifrån fordonets registernummer som anmälts på förhand eller fordonets distansläsare.

För fotgängare och annan lätt trafik finns särskilda portar som endast kan passeras av personer som fått passertillstånd på förhand.

Om någon försöker ta sig in på hamnområdet med ett fordon som saknar behörigt passertillstånd, behöver Hamnen en tillförlitlig redogörelse över orsaken och kontrollerar vid behov förarens och eventuella passagerares identitet.

+358 2 2674 444
kulunvalvonta@portofturku.fi

RFID-transponderna
security@portofturku.fi

Säkerhetschef
+358 50 5533 123
pauliina.roti@portofturku.fi