Sök

Pansio hamn erbjuder rum för utveckling

Pansio hamn erbjuder rederier och logistikföretag en smidig infrastruktur som lämpar sig för handelns och industrins import- och exportbehov. Pansio hamn har en ro-ro-hamn som särskilt planerats för enhetstrafik och som utöver stora utrymmen för lasthantering också har ypperliga utrymmen för projektlaster. I området finns två 5 000 kvadratmeter stora lagerhallar invid kajen och över 14 000 kvadratmeter asfalterat planområde. Tack vare de stora planområdena betjänar Pansio hamn effektivt exporten och importen av bilar samt den närliggande varvsindustrin och övriga tunga industrin.

Resurser i Pansio

TJÄNSTER

Ro-ro-hamn

 • Databaserad registrering och uppföljning
 • System för områdesövervakning och passerkontroll
 • Stora planområden

RESURSER

Ro-ro-hamn

 • Planareal: 140 000 m2
 • Lagerlokaler: 10 100 m2
 • Spåranläggning: 7,8 km + förbindelse till det nationella järnvägsnätet
 • Kajdjup: 9 m
 • Ro-ro-ramper: 1

Logistikområde

 • Planareal: 150 000 m2
 • Lagerlokaler: 17 000 m2

Oljehamn

Cisternoperatörer:

 • Teboil 63 500 m3
 • Altia 9 960 m3
 • Savaterra 6 000 m3
 • Wibax Tank 2 500 m3

Kajdjup: 9 m