Sök

Västra hamnen satsar på lasthantering

Västra hamnens område har utvecklats till att betjäna ro-ro-trafiken, importen av fordon och befraktningen av krävande projekttransporter. Områdets containerterminal och fyra lagerhallar möjliggör godshantering i alla väder. Dessutom kan containrarna lossas och lastas i hamnens utrymmen i stället för i kundens egna utrymmen. Västra hamnen erbjuder tjänster och lagerkapacitet för containertrafiken. De effektiva lyftkranarna, förbindelsen till det nationella järnvägsnätet och goda trafikförbindelser till andra orter i Finland garanterar en effektiv import- och exporttrafik.

Resurser i västra hamnen

Tjänster

 • Ro-ro-tjänster
 • Containerterminal
 • Containerdepå
 • 2 CFS (Container Freight Station)
 • IMDG-lagerområde
 • System för områdesövervakning och passerkontroll
 • Elektronisk registrering och uppföljning av gods
 • Möjlighet till uppvärmning och kylning av containrar

Resurser

Planareal: 255 000 m2

Lagerlokaler:

 • Åbo Hamn 35 000 m2
 • privata 8 500 m2

Spåranläggning: 4,1 km + förbindelse till det nationella järnvägsnätet

Kajer:

 • Kajlängd 1 050 m
 • Kajdjup 8,5–10 m

Lyftkranar:

 • 1 bockkran 40/48 t
 • 1 multipelkran 35/46 t
 • 1 vikarmskran 10/60 t

Ro-ro-ramper: 5