Sök

Rutter till och från hamnen – smidigt i transportnätet

Rutterna till och från hamnen ansluter smidigt till de viktigaste trafiklederna i vägnätet. Åbo hamn har goda och fungerande landsvägsförbindelser för långtradartrafiken till hela Finland. Vi är en del av det europeiska TEN-T-nätet. Tack vare rusningsfria rutter kan man snabbt ta sig från hamnen till de viktigaste transportrutterna, vilket underlättar planeringen av transporterna. Åbo hamn har fast förbindelse till motorväg E18 till huvudstadsregionen och till riksväg 8 längs västkusten. Via Åbo ringväg leder en tydlig rutt också till riksvägarna 9 och 10 till Inre Finlands tillväxtcentra. Även personbilstrafiken leds smidigt från passagerarhamnen till huvudvägarna så att rusningsområdena i centrum kan undvikas.