Sök

Ständig rörelse i passagerarhamnen

Åbo passagerarhamn är ett livligt centrum för färjetrafiken mellan Finland och Sverige och en stor mängd gods och passagerare passerar genom hamnen varje dag. Dessutom har Åbo besök av kryssningsfartyg från Östersjöområdet varje år. Rutterna till Sverige trafikeras med moderna bilfärjor av två rederier, Tallink Silja och Viking Line. Linjetrafiken har dagligen fyra avgångar från Åbo, två på morgonen och två på kvällen. * Den täta linjetrafiken erbjuder flexibilitet för både passagerar- och godstrafikens transporter. Bredvid passagerarhamnens terminaler finns en järnvägsstation och bussplattformar. Hamnens parkeringsplatser ligger på kort gångavstånd från terminalerna.

Resurser i passagerarhamnen

Tjänster

 • Hotell: 170 bäddplatser
 • Tre restauranger
 • Två taxistationer
 • Reguljär busstrafik till centrum
 • 900 avgiftsbelagda parkeringsplatser
 • Järnvägsstation
 • Busstation
 • Två P-platser för bussar
 • Kameraövervakning

Resurser

Planareal:

 • Tallink Silja 79 000 m2
 • Viking Line 69 000 m2

Kajlängd: 1 500 m

Kajdjup: 6–10 m

Ro-ro-ramper: 3

*Tallink Siljas Galaxy ur drift från 11 september 2022 – april 2023