Sök

Frilagret och Ovako området svarar på lagringsbehoven

Åbo frilager ligger i omedelbar närhet till ro-ro-kajerna. De heltäckande lagrings- och godshanteringstjänsterna och de säkra lokalerna möjliggör smidig och flexibel service för import- och exportföretagen. Frilagrets nästan 30 hektar stora bevakade planområden betjänar i synnerhet fordonsimporten. Lagerhallarna har 30 000 kvadratmeter inomhusutrymme, varav en del är temperaturkontrollerat för känsliga produkter. Även mångsidiga godshanteringstjänster erbjuds.

Ett av Finlands största logistikcenter

Ovakoområdet, som ligger i närheten av frilagret vid goda trafikförbindelser, är en av Finlands största och modernaste logistikkoncentrationer, som utvecklas aktivt för att svara på logistikens behov. Den sammanräknade arealen av de största distributions- och lagerterminalerna i området är cirka 75 000 kvadratmeter. Ovako området har också branschspecifika logistiktjänster, stora långtradarterminaler och metallindustriföretag.

Tjänster

Frilagret:

  • Lossning och lastning, lagring i kylt, svalt eller uppvärmt lager
  • PDI-service för bilimporten

Ovako området:

  • Ledig tomtmark som kan bebyggas
  • Järnvägsförbindelser
  • Smidig anslutning till det riksomfattande vägnätet

Resurser

Planareal:

  • Frilagret 265 000 m2
  • Ovako området 370 000 m2

Lagerlokaler:

  • Frilagret 30 000 m2
  • Ovako området – privata 75 000 m2