Sök
Säkerhet i hamnområdet

Åtgärder vid nödsituationer

Bekanta dig med anvisningarna på förhand så att du vet hur du ska agera och kan vara till hjälp i olika situationer. Om du är osäker på om det är fråga om en nödsituation är det alltid bättre att ringa till nödnumret än att inte ringa. Säkerhet är allas vår gemensamma sak!

Gör åtgärderna i följande ordning när du kommer till olycksplatsen

Bedöm situationen

 • Ta reda på vad som hänt.
 • Ta reda på hur många som behöver hjälp och vilken typ av hjälp de behöver.

Gör en nödanmälan

 • Ring nödnumret 112, ge noggranna uppgifter om olycksplatsen: hamnsektion, kaj, skyddsnummer.

Rädda

 • Närma dig det farliga objektet försiktigt utan att äventyra din egen eller andras hälsa.
 • Rädda först dem som är i livsfara.

Förhindra ytterligare olyckor och ge livräddande första hjälpen

Åtgärder vid brand

Gör en nödanmälan

 • med brandlarmsknappen eller genom att ringa nödnumret 112
 • meddela också genast därefter hamnövervakningen om branden tfn 02 2674 122.

Rädda omedelbart alla som är i fara.

Släck och begränsa

 • Använd brandsläckare och brandposter.
 • Se till branden inte sprids.
 • Om branden har börjat i en fastighet eller i ett lagerskydd, stäng dörrarna.

Vägled

 • Vägled räddningsverkets enheter till platsen och ge en översikt över vad som hänt.

Nödanmälan om en kemikalieolycka

När du gör en nödanmälan till nödnumret 112, berätta

 • vad som hänt och om någon har skadats
 • vilket/vilka ämne/n som har del i olyckan (klass och FN-nr)
 • om det brinner eller läcker ut något
 • om det finns risk för explosion eller antändning
 • hurdan olycksplatsen är (eventuell vägvisning till området)
 • om det finns allmän trafik i närheten och
 • ange vindriktningen i området.

Gör en anmälan om det skedda också till hamnövervakning tfn 02 2674 122.

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123