Haku

Rataverkon palvelupaikkakuvaus

Palvelupaikkakuvauksessa kuvataan Turun Satama Oy:n rataverkolle pääsyn edellytykset, sataman rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeessa on kuvattu Turun Satama Oy:n hallinnoimalla rataverkolla noudatettavat vaihto- ja ratatyön turvallisuusmenettelyt.

Palvelupaikan ylläpitäjille Turun Satama Oy tarjoaa palvelupaikkatietojen julkaisemiseksi mallipohjana Väyläviraston kääntämän mallipohjan. Kyseinen mallipohja löytyy Väyläviraston sivuilta.