COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Rataverkon verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan Turun Satama Oy:n rataverkolle pääsyn edellytykset, sataman rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeessa on kuvattu Turun Satama Oy:n hallinnoimalla rataverkolla noudatettavat vaihto- ja ratatyön turvallisuusmenettelyt.

Palvelupaikan ylläpitäjille Turun Satama Oy tarjoaa palvelupaikkatietojen julkaisemiseksi mallipohjana Väyläviraston kääntämän mallipohjan. Kyseinen mallipohja löytyy Väyläviraston sivuilta.