Haku
Turvallisuus satama-alueella

Vaarallisten aineiden hallittua ja ammattimaista käsittelyä

Turun satamassa vaarallisten aineiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä sekä toimitaan alla mainittujen turvallisuuteen liittyvien periaatteiden mukaisesti.

Turun sataman toimintaa ohjaavat turvallisuusperiaatteet

 • Henkilöturvallisuudesta huolehditaan satama-alueella.
 • Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan satama-alueella asianmukaisesti.
 • Tarpeettoman palokuormituksen, kuten puutavaran, varastoimista vältetään varastosuojissa ja niiden lähellä.
 • Vaarallisten aineiden kuljetusta, säilytystä ja varastointia valvotaan.
 • Sataman sidosryhmille annetaan oikeaa ja asiallista informaatiota vaarallisten aineiden kuljetuksista.
 • Isojen omaisuusvahinkojen syntyminen pyritään ehkäisemään ennakoivalla toiminnalla.
 • Haitallisten päästöjen synty ympäristöön estetään.

Noudatettavat määräykset

 • säädökset vaarallisista aineista irtotavarana: IBC-koodi, BCH-koodi
 • säädökset vaarallisista aineista yksikkötavarana: IMDG-koodi
 • säädökset nestemäisistä polttoaineista ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä: Marpol 73/78.

Kun vaarallisten aineiden yksiköitä tuodaan satama-alueelle, on ne oltava merkitty kansainvälisen merikuljetussäännöstön IMDG-koodin mukaisilla vaaraa ilmaisevilla luokkakohtaisilla merkeillä. Satama valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia alueellaan ja puuttuu välittömästi laiminlyönteihin, kuten

 • puutteellisesti merkittyihin yksiköihin
 • erotteluvaatimusten toteuttamatta jättämisiin eri luokkien välillä.

Satama hyväksyy ADR/RID -kuljetusmuotojen käytön satama-alueella, jos kuljetukset liittyvät kiinteästi kuljetusketjuun (esim. auto tai juna purkaa/lastaa terminaaliin/terminaalista). Turun Satama noudattaa tätä menettelyä rajoitetussa määrin. Jos yksikkö tuodaan sataman vaarallisten aineiden odotusalueelle, eivät ADR/RID -kuljetusmuodot tule kysymykseen. Kielto perustuu siihen, että ADR/RID-kuljetusmuodoissa käytetään vapaaluokkia eikä yksiköitä tarvitse liputtaa vaaratunnuksin, jolloin erotteluvaatimuksia eri yksiköiden välillä on mahdoton toteuttaa.

Se, joka purkaa yksikön ja puhdistaa sen, poistaa myös merkinnät. Tyhjissä kuljetusyksiköissä olevia IMDG-koodin mukaisia tarroja ei saa poistaa ennen kuin yksikkö on asianmukaisesti puhdistettu. Satama ei poista lipukkeita puretuista yksiköistä, vaan kuljetuttaa ko. yksikön/yksiköt vaarallisten aineiden suljetulle varastointialueelle asiasta vastaavan kustannuksella.

Ennakkoilmoitus/-kysely tehdään Sataman aluspalveluille Portnetin välityksellä tai sähköpostilla, käyttäen lakisääteiset vaatimukset täyttävää lomaketta. Satama ei vastaa puutteellisesti täytettyihin kyselyihin eikä myöskään anna tällöin lupaa haetuille lastierille.

Ennakkoilmoitus viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä Turun Satamalle 24 tuntia aikaisemmin edeltävänä arkipäivänä.

Ennakkoilmoitus

Turun sataman kautta kuljetettavista vaarallisista aineista (IMDG-koodiin kuuluvista tavaraeristä, paitsi irtotavarana kuljetettavista nestemäisistä polttoaineista) on tehtävä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin, vähintään 24 tuntia ennen lastiyksikön satamaan tuomista. Ilmoitus on toimeksiantajan vastuulla. Ilmoittamattomia vaarallisia aineita ei oteta vastaan.

Ennakkokysely

Erityisen vaarallisten aineiden tai yli 120 000 kg muiden vaarallisten aineiden kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely kolme vuorokautta ennen tavaraerän saapumista Turun satamaan.

Ennakkokyselyä edellyttävät IMDG-luokat ja laivausmäärät
 • Luokka 1 räjähdystarvikkeet, paitsi 1.4S
 • Luokka 5.2 orgaaniset peroksidit
 • Luokka 7 radioaktiiviset aineet, paitsi YK nrot 2908-2911
 • Muissa luokissa kysely tehdään, mikäli tavaraerä/ laivaus on määrältään yli 120 00 kg.

IMDG-luokkaan 1 (räjähteet), 5.2 (orgaaniset peroksidit) ja 7 (radioaktiiviset aineet) kuuluvat aineet on kuljetettava suorina jatkokuljetuksina pois satama-alueelta tai viennin kyseessä ollen lastattava suoraan laivaan ilman viiveitä.

Räjähdystarvikkeiden enimmäismäärät / laivaus
 • Luokka 1.1, 1.2 erän kokonaispaino 20 000 kg
 • Luokka 1.3 erän kokonaispaino 80 000 kg
 • Luokka 1.4 erän kokonaispaino 120 000 kg
Orgaaniset peroksidit enimmäismäärät / laivaus
 • Luokka 5.2 erän kokonaispaino 20 000 kg

Erityisen vaarallisia aineita kuljetettaessa on ennakkokyselyllä varmistettava voiko tavaraerän kuljettaa sataman kautta. Ennakkokysely on tehtävä kolme vuorokautta aiemmin Turun Satamaan. Erityisen vaarallisiksi aineiksi luokitellaan:

 • luokkaan 1 kuuluvat räjähdystarvikkeet (paitsi 1.4S)
 • luokka 5.2 (orgaaniset peroksidit) tavaramäärän ollessa suurempi kuin 5 000 kg
 • luokka 7 (radioaktiiviset aineet), poikkeuksena UN 2908-2911.

Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita IMDG-luokkia suurien erien ollessa kyseessä (yli 120 000 kg). Alaluokka 1.4S ei kuulu ennakkokyselyn piiriin.

Kaikki ennakkokyselyn piiriin kuuluvat kuljetukset ovat suoravientiä/-tuontia. Ne on noudettava suoraan aluksesta tai ajettava suoraan alukseen. Niitä ei saa säilyttää edes tilapäisesti satama-alueella.

Ota yhteyttä

Pauliina Roti

HR- ja turvallisuuspäällikkö

+358 50 5533 123