Haku

Turun kaupunginvaltuusto vahvisti uuden Ferry Terminal Turku rahoituskuvion

Turun valtuusto muutti kaksi vuotta sitten tekemäänsä ratkaisua Ferry Terminal Turusta eli Turun matkustajasataman uudesta terminaalista laitureineen, kenttäalueineen ja liikenneyhteyksineen.

Korot ja yleiset rakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi tehdyn päätöksen jälkeen ja lisäksi sataman laivaliikenteessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

172 miljoonan kustannusarviosta pyritään pitämään kiinni muun muassa siten, että terminaalirakennuksen suunnitelmaa pienennetään ja pistolaiturista luovutaan.

Kaupungin oman investointiohjelman kautta rahoitetaan 77,2 miljoonaa, joka lisätään Turun Satama Oy:n ja Turun kaupungin väliseen maanvuokrasopimukseen 30 vuoden poistoajalla.

Lisäksi kaupunki sijoittaa satamayhtiön vapaan pääoman rahastoon 60 miljoonaa euroa. Turun Satama Oy:n omien kassavarojen ja tulorahoituksen varaan jää 34,8 miljoonaa.

Terminaalihanke on osa merellisen Turun kehittämistä. Terminaali vapauttaa aikanaan alueita uuteen käyttöön Turun Linnaniemen satamakaupunkiin ja puistoon.

Terminaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2027 alussa.