Sök

Åbo stadsfullmäktige bekräftade ny finansieringsmodell för Ferry Terminal Turku

Fullmäktige i Åbo ändrade sitt beslut om Ferry Terminal Turku, dvs. passagerarhamnens nya terminal med kajer, planområden och trafikförbindelser, från två år tidigare.

Räntorna och de allmänna byggnadskostnaderna har stigit avsevärt efter det tidigare beslutet och dessutom har stora förändringar skett i hamnens fartygstrafik.

Målet är att hålla fast vid kostnadskalkylen på 172 miljoner euro bland annat genom att krympa planen för terminalbyggnaden och lämna bort piren.

Staden bidrar via sitt eget investeringsprogram med 77,2 miljoner euro, som fogas till arrendeavtalet mellan Åbo Hamn Ab och Åbo stad med 30 års avskrivningstid.

Dessutom investerar staden 60 miljoner euro i hamnbolagets fond för fritt eget kapital. Åbo Hamn Ab står själv med sina likvida medel och sin interna finansiering för 34,8 miljoner euro.

Terminalprojektet ingår i utvecklingen av det maritima Åbo. När terminalen står klar kommer den att frilägga områden för ny användning i Slottsuddens hamnstad och park. Målet är att terminalen står klar i början av 2027.