Haku

Laivaliikenteen uusi yhteisterminaali avaa mahdollisuuksia Turun satama-alueen kehittämiselle

Uutinen - 2018 - Visio kanavaniemen terminaalialueen tulevaisuudesta

Kuvat ja luonnokset: Schauman Arkkitehdit Oy / Turun kaupunki / Turun Satama Oy
Luonnos Kanavaniemen alueen toiminnalliseksi kehittämiseksi

Turun satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Alueen vahvaa matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Alueen keskeiset toimijat sitoutuvat vetovoiman kasvattamiseen yhteisellä aiesopimuksella. Uudistuksilla on iso merkitys tulevaisuuden Turulle.

– Matkustaja- ja rahtiliikenne ovat kaupungille erittäin tärkeitä, ja haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet liiketoiminnan kehittämiselle. Etusijalla on satama-alueiden ja liikenteen operatiivisen toiminnan tehostaminen, mutta kaikki uudistukset tehdään ympäristö ja tuleva asutus huomioiden. Lisäksi kehittämisessä on huomioitava matkustajien ja rahdin turvallisuus, kaupunginjohtaja Minna Arve avaa kehittämisen suuntaa.

Kehittämistyö alkaa sillä, että Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Turun Satama Oy ja Turun kaupunki allekirjoittavat strategisen aiesopimuksen yhteisestä tavoitteestaan kehittää Turun satama-aluetta. Suunnittelussa huomioidaan Turun linnan ja jokirannan ympäristön kehittämistoimet, tulevat liikennejärjestelyt sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Merten moottoritie Turusta Tukholmaan

– Turun reitti on erittäin tärkeä risteily-, reitti- ja rahtiliikenteelle. Reitti, jota voisi kutsua merten nopeaksi moottoritieksi, vie joka vuosi lähes kolme miljoonaa matkustajaa Turun keskustasta Tukholman keskustaan; kansainväliseen miljoonakaupunkiin, jonka monipuolisista elämyksistä suomalaiset ovat saaneet nauttia jo vuosikymmenien ajan. Turku ympäristöineen on vuorostaan houkutteleva matkakohde Viking Linen ruotsalaisille matkustajille, Viking Line Abp:n toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo.

Hanses näkee myös, että Turun laivat ja Turun Satama ovat oleellinen osa Turkua niin ulkopaikkakuntalaisten kuin turkulaistenkin silmissä.

– Ne ovat osa Turun alueen palvelutarjontaa, jota niin yritykset kuin yksittäiset risteily- ja reittimatkustajat ilahduttavan runsaasti hyödyntävät. Turun liikenteen kansainvälinenkään merkitys ei ole vähäinen, sillä reitti on tunnettu, nopea ja luonteva silta Itämeren yli niin eurooppalaisille kuin Euroopan ulkopuolelta tuleville matkustajille.

– On hienoa, että lähdemme yhdessä suunnittelemaan ja kehittämään Turun matkustajasatamatoimintoja. Uskon, että yhteistyössä eri tahojen kanssa pystymme toteuttamaan entistä sujuvamman matkustajakokemuksen niin risteilymatkustajille, automatkustajille kuin rahdillekin, sanoo Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults.

– Kun Turun upea Aurajokiseutu pääsee etenemään satamaan saakka, se hyödyttää paitsi meitä satamassa toimijoita, niin myös turkulaisia ja Turkuun tulevia matkailijoita. Ja näin upea merellinen kaupunkikuva alkaa heti satamasta. Olen todella innoissani tästä kehityssuunnasta, lisää Tallink Siljan aluejohtaja Nina Honkaranta.

Yhteisterminaalin rakentaa Turun Satama

– Satama rakentaa satama-alueelle uuden yhteisterminaalin, jota sekä Viking Line että Tallink Silja sitoutuvat järjestelyjen valmistuttua käyttämään nykyisten aikataulujensa mukaiseen säännölliseen linjaliikenteeseen. Yhteisterminaalia ja sen toimintaa operoi Turun Satama, toimitusjohtaja Christian Ramberg avaa tulevia suunnitelmia.

– Vastaavaa kehitystä kohti yhteisterminaaliratkaisuja on toteutunut kasvavissa kaupunkikeskustoissa eri puolilla maailmaa. Nyt käynnistettävä selvitys tukee erinomaisesti tavoitetta merellisyyden vahvistamisesta kaupunkiympäristössä. Turun keskustavisiossakin tunnistettiin halu keskustan kurkottamiseksi kohti merta. Se tuottaa uudenlaista vetovoimaa myös laivamatkustajien näkökulmasta, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen arvioi.

Yhteisterminaalin lisäksi alueelle on suunniteltu uutta pysäköintilaitosta, joka toiminnasta vastaisi Turun Satama.

Merellinen kaupunginosa houkuttelee niin yrityksiä, matkailijoita kuin asukkaitakin

Osapuolten tavoitteena on luoda Turun matkustajasatamaan aivan ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa, jossa matkailu ja tavaraliikenne sekä yritystoiminta ja asuminen kehittyvät yhdessä. Alueen vahvaa matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa.

Alueella liikkumista sujuvoitetaan lisäksi siten, että kaupunki mahdollistaa tarvittavien uusien maantie- ja raideliikenneyhteyksien toteuttamisen. Kaupunki myös huolehtii järjestelyihin liittyvästä kaavoituksesta ja katusuunnitelmista.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen solmittava aiesopimus on Turun kaupungin ja Turun Satama Oy:n kannalta merkittävä. Myös matkustajavarustamot Viking Line Abp ja Tallink Silja Oy, ovat jo sitoutuneet hankkeen menestymiseen uudistamalla aluskapasiteettiaan sekä markkinoimalla ja ylläpitämällä säännöllistä liikennettä Turku–Tukholma-reitillä, Suomen tärkeimmällä reitillä Skandinaviaan. Terminaalin kustannusten arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa.

Alueiden suunnittelu ja järjestelyt käynnistyvät heti. Suunnitteluun kutsutaan yritysten lisäksi myös alueen asukkaat. Yhteisterminaalin ja uusien liikennejärjestelyiden on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat:
Kaupunginjohtaja Minna Arve, Turun kaupunki, +358 44 907 5210
Toimitusjohtaja Oy Jan Hanses, Viking Line Abp, +358 18 27 000
Toimitusjohtaja Margus Schults, Tallink Silja Oy, +358 50 354 5867
Toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Satama Oy, +358 50 553 3100
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, +358 2 262 7222