Haku

FTT – Pistolaiturin rakennusurakan kilpailutus käynnistyi

Uutinen - 2022 - FTT-laituri

Viking Linen käyttöön tulevan uuden pistolaiturin rakennusurakan kilpailutus käynnistyi 9. helmikuuta. Noudatamme toiminnassamme ns. erityisalojen hankintalakia (1398/2016). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Kilpailutus toteutetaan käyttämällä neuvottelumenettelyä, sillä urakka on merkittävä osa FTT-hanketta, eikä hankintasopimusta voida tehdä ilman tarjoajien kanssa käytäviä edeltäviä neuvotteluja urakan luonteeseen ja monimutkaisuuteen liittyvistä erityisistä syistä.

Päästäkseen mukaan neuvottelumenettelyyn, urakoitsijan on täytettävä asettamamme soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on esitetty hankintailmoituksen yh-teydessä Hilmassa. Hankinnasta kiinnostuneet urakoitsijat jättävät tilaajalle ensivaiheessa Osallistumislomakkeen. Kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset, kutsutaan mukaan neuvottelumenettelyyn.

Laiturien rakennesuunnittelusta vastaa Profund Oy ja tavoitteena, on että laiturin rakentaminen päästäisiin käynnistämään kesällä 2022.